Hjultorv 6
28/3 2002 kl. 12.52 © pelo

Hjultorv 6

bygget 1905 for handelsgartner Boeck*, Import

Facaden stod gråt pudset, med kun en mindre ændring 1963, indtil 2001 da Michael Mentzler, VERO MODA, lod den restaurere og male hvid med lyse grå pilastre. Arbejdet belønnedes af Næstved Bygnings­bevarings­fond. Den oprindelig todelte butiksfacade havde indgangsparti forsænket trekantet i facaden; det blev ændret i to trin, da butikkerne blev slået sammen 1986 og endeligt ved ovennævnte istand­sættelse. Til gengæld fik facadens pilastre for første gang jord­forbindelse.

Import

blev grundlagt af gartner Henrik Boeck* 1899 på toppen af Jernbane­gade hvor han vel overtog resten af Eddeliens gartneri der var under udstykning. Senest 1901 flyttede han forret­ningen til Fixhus, december 1905 til sit nye hus her, lokalet i midten. Han boede her 1906 med husfrøken og logerende. Kort efter overlod han driften til bestyrer­inde Anna Møller, 1908 afstod han forret­ningen, senest 1909 flyttede han til København. Hans efterfølgere:

andre

I gården med indgang gennem porten t.h. 1907 - mindst 1942 Afholds­hjemmet, etableret på initiativ af af Afholds­samfundet for Næstved og Omegn med glarmester J.A. Pedersen* som formand, drevet af Foreningen Afholds­hjemmet. De skiftende værter boede i side-/baghuset med familie, personale (1911 husholdnings­elev og tjeneste­pige) og logerende. Annonce 1908: En stor Kop Kaffe 20 Øre; og 1928: Middagsmad i og ud af Huset 1 Kr. Værelser og Sal til Leje.

Ovenpå:

den tidligere gård

havde forhus i en etage - en del af det ses på et foto fra ca. 1900. Den tilhørte senest 1810 urmager Fr.W. Galle* der også boede her. Sidst i 30'erne flytte han til Farvergade 3. Her var farveri senest 1840 - 1856 ved

Farveri kræver meget vand. Hvorfra? Måske Munke­søens afløb ... Fr. Brask drev slagteri her senest 1857 - død 1875. Her var gæst­giveri senest 1878 - 1905

6/3 2019
242(a), gl. 131b