Hjultorv 6-12 ca. 1910

Hjultorv 6-12 ca. 1910
ca. 1910, postkort, ukendt fotograf

(numre fra venstre til højre). Husrækken med 2-3 biedermeierfacader fulgt af en historicistisk fra 1905 anskueligg­ør det moderne gennembrud i Næstved.

nr. 12

bagest t.v., nu nr. 14-18. På hjørnet ses manufaktur­handler Jens Linds* skilt; forret­ningen var her 1898-1918. Ved siden af sparekassens lokaler.

nr. 10

Læs om gården her!

nr. 8

A.J. Michelsen* lod forhuset forny 1875 (bindings­værk til grundmur) og 1883 (fra 1 til 2 etager).

Her var høker­forretning med beværtning senest 1827 - 1874:

Skomagerne og smedene brugte værts­huset til lavshus. Lavs­væsnet blev ophævet 1862. 1869 startede en vogn­mand en daglig Dagvogns­befordring mellem Nestved og Ringsted med afgang herfra; jernbanen der kom til Næstved året efter, gik ikke til Ringsted men over Haslev til Køge.

Christensen solgte 1874 gården til buntmager A.J. Michelsen* der året efter flyttede hertil fra Vinhusgade 13. Michelsen ejede stadig huset 1906 og boede på 1. sal med familie og tjenestepige.

T.v. var der Urtekram-, Material- og Farvehandel

T.h. var der mode- og manufaktur­forretning

1921 måtte frk. Alpha Elmers, senere fru A. Elmer Andersens, bog- og papirhandel forlade Hjultorv 5 overfor til fordel for en udvidelse af Johs. Clausens forret­ning. Hun flyttede den hertil. 1934 solgte hun den til Svend Olsen.

Gården blev revet ned 1936 og erstattet med Industri­bankens nybygning. Forud gik

et mageskifte

Midt i 30'erne planlagde Industri­banken at ombygge sit hus, nr. 10. Så fulgte et lidt kringlet forløb: Sparekassen (nr. 12) købte 1935 nr. 8 af Industri­bankens fhv. direktør Fr. Schade*, og de to penge­institutter byttede gårde. Sparekassen ombyggede bankens tidligere nr. 10 til butikkerne her og til midler­tidige lokaler for banken, hvorefter nedrivningen af nr. 8 begyndte i slutningen af april 1936.

nr. 6

står stadig, med mindre facade­ændringer

fra venste:

5/3 2019