Nygade 7-19, Grønnegade 21-37, Ringstedgade 2-14, Hjultorv 4-18, Ramsherred 1-3

Advokatgården, Nygade 7-9 Advokat­gården Nygade 17 Nygade 17 Nygade 19 Nygade 19 Museumshaven, Grønnegade 21-33 Museums­haven
Stålgården, Grønnegade 37, Ringstedgade 14 Stålgården Ringstedgade 12 Ringsted­gade 12 Ringstedgade 10 Ringsted­gade 10 Ringstedgade 8 Ringsted­gade 8
Ringstedgade 6 Ringsted­gade 6 Næstved Museum, Ringstedgade 4 Helligånds­hus Ringstedgade 2A Ringsted­gade 2A Hjultorv 10-18 Hjultorv 10-18
Hjultorv 8 Hjultorv 8 Hjultorv 6 Hjultorv 6 Hjultorv 4, Ramsherred 1 Hjultorv 4, Ramsherred 1 Fogedret og Tinglysningskontor, Ramsherred 3 Ramsherred 3

© Peter Loumann. Kontakt mig hvis du vil bruge et eller flere af mine fotos.

Det her er Næstveds advokat- og bankkvarter. Men de to mest markante huse er det middel­alderlige Helligånds­huset, nu Næstved Museum, og det funktionalistiske Stålgården.

Nygade

er ganske rigtigt den gamle bydels yngste gade. Her lå i middel­alderen Munkesøen. Den blev gradvis opfyldt med byens affald. Jorden med sump var gl.matr.nr. 58 der omfattede det senere Grønnegade 19-25 og Nygade 5-19 og 4-25 med et udlejningshus mod Grønnegade. Vel kort efter 1850 købte murer Jens Larsen* m.fl. jorden af brændevins­brænder H.F. Hansens enke. Hun beholdt selv huset mod Grønnegade, resten af jorden blev udstykket. Gaden blev anlagt hen over den tidligere sø. 1854 nævnes de af murersvend Jens Larsen opførte & solgte bygninger i den nye gade.

Ca. 1855 købte Jens Larsen sammen med 11 andre daværende Ramsherred matr.nr. 80, rev bygningerne ned og og skabte forbindelse med Ramsherred. Sumpen gav problemer. 1857 klagede de samme 12, nu beboere i den nye gade, over den saakaldte "Munkesøe" her i Byen, - thi uagtet af Opfyldning er Søen virkelig endnu tilstede (NA 2/5). I Slutningen af 1856 skrev en Mand efter et Besøg i Nestved blandt andet: " [...] den mageløst mærkværdige Tilstand i den nye Gade, som man jo ikke engang har kunnet overkomme at give et bestemt Navn. Ved dens Anlæggelse er sikkert ingen som helst Plan bleven fulgt. Husene er henkastet, som det bedst kunde træffe sig. Om Udjævning af Jordsmonnet, Rendestene og alt saadant har der ikke været Tanke. Men Følgen er da ogsaa bleven en stinkende Mudderpøl, et bundløst Morads og over­hovedet et saa fuldstændigt Svineri, at man ikke ikke skulde tro det muligt faa Aar efter en Kolera­epidemi." (NT 28/7 1887).

Gaden er stadig belagt med brosten.

Grønnegade

var i middel­alderen en blindgyde, Pugestræde, der førte fra Ringsted­gade mod Sand­bjerget. Her lå mest udlejnings­huse

Gaden domineres af Grønnegades Kaserne, nu kultur­center. Kasernen gjorde den tidligere til hjemsted for en del småhandlende og beværtninger. 5/11 2005 blev det korte stykke foran Stålgården indviet som gågade.

Indre Ringstedgade

var tidligere en vigtig gennem­gående færdselsåre. 15/8 1976 blev den gågade og fik sit fornavn. I begyndelsen af 2006 fik Næstved Byråd den spøjse idé at kalde den nyanlagte runddel på hjørnet Grønnegade Indre Ringsted­gade for Lillelunds Plads.

Hjultorv

en yndefuld lille trekantet plads, blev nyudformet af arkitekt Urban Hansen-Reistrup* til byens 800-årsdag i 1935. Sammen med billed­hugger Mathilius Schack Elo står han også for vand­kunsten med statuetten af Peder Bodilsen, Næstveds officielle grundlægger, der rejstes ved samme lejlighed. Sammen med Ramsherred blev den fra 1/12 1988 sivegade. I den anledning blev den smukt nyanlagt, indviet 23/6 1989. Pladsen domineres af Bindesbølls råd- og domhus fra 1855-56.

Ramsherred

findes i flere byer. Navnet betyder slum. Oprindelig hed en af smøgerne ned mod Suså sådan, men siden overførtes navnet til denne gade, opr. en blindgyde i byens udkant. Senere husede gaden en lokal bank, senere Fogedret og Tinglysnings­kontor, nu også TDC og stadig Arresthuset og en lille håndfuld værtshuse.

11/3 2019