Nygade 7-9

Nygade 7-9
11/11 2007 kl. 13.22 © pelo

Advokatgården, bygget 1960 ved arkitekt Arne Hoff-Møller, ingeniør Otto W. Rasmussen og murermester Chr. Lauridsen for Centrum I/S der også gav husets dets første navn. Løbende ændringer, især inde, mindreu de, bl.a. nye vinduer. Afløste en række småhuse (nedenfor).

Arkitekt Hoff-Møller havde selv tegne­stue her - midst 1970. Ovenpå var der klublej­ligheder, iflg. projektet 50 stk. Derfor kaldtes byggeriet også Ungkarle­huset. 1986 blev 15 tilbage­værende i tagetagen ændret til 2 store lejlig­heder. Nu fylder kæden ADVODAN hele huset.

boliger for enlige

- ordet single var endnu ikke opfundet. I det før­industrielle samfund bestod en husstand af husfader, husmoder, deres børn og tyende. Unge ugifte af de lavere klasser, til og med hånd­værkere, boede og spiste hos arbejds­giveren; dog blev der i sidste del af 1800-tallet flere ugifte svende der boede for sig selv, som logerende eller med egen husstand. Bedre folks børn boede hos forældrene indtil de blev gift eller så længe det var muligt, ellers indgik de i en anden husstand eller boede på pensionat - enlige mænd forventedes ikke at kunne føre hus selv, som vi ser eksempler på i annonce 1904 fra Landmands-Hotel og endnu 1955 fra Pension Vesterport. Her ved indgangen til 60'erne blev ugifte en almindelig forbruger­gruppe, også på bolig­markedet. Året efter byggede samme arkitekt Birkehøj på Præstøvej 37A, 1969 stod Farimags­gården færdig, begge for samme målgruppe.

de nedrevne huse

var uensartede

Nygade 3

var bygget af murer Jens Larsen* senest 1859, vist senere forhøjet. Her var brolæggervirksomhed o. 1889-1929

og skrædderi o. 1890-1906

Nygade 5

var ejet af købmand Samuel Hartmann der boede her som pensionist 1855, vel - død 1859, derefter hans svigersøn kbmd. Daniel Jacobsen - død ca. 1861, derefter dennes enke Lene - død 1882/83. De brugte huset til udlejning. Her var værtshus ved enkemadam Ellen Striboldt o. 1859-63, gæst­giveri ved J. Fehsted senest 1878 - død 1883. Murer­mester Hans Larsen (f. 1849) købte huset på auktion 1883, om- eller nybyggede det, færdigt 1884, og boede her -1932/33, efter­fulgt af sønnen, murer­mester Peter Larsen (f. 1879) - død 1966. P. Larsen sad i byrådet for Venstre 1929-37.

Nygade 7

var bygget af murer Jens Larsen* der 1853 solgte det til træsko­mand Hans Larsen. Han blev 1862 detail­handler, 1876 beværter. 1884 brændte gården ned. Larsen lod murer­mester P. Hansen* genopbygge den samme år. Han boede her til død midt i 80'erne. Hans enke af 2. ægteskab Marie flyttede skråt over gaden til sin bror i nr. 4 og solgte 1897 huset til beværter Hans Johansen der boede her - død 1903. Hans enke ejede og beboede stadig huset 1911, Hans Johan Vilhelm Johansen drev afholds­beværtning o. 1906. Tømrer­mester Alb. Larsen ejede huset 1916/17-38 og boede her -1929.

Nygade 9

Murersvend Rasmus Larsen ejede og boede i huset senest 1855 - 1895, da han solgte huset til murermester N.Chr.J. Christensen for 400 Kr. samt Aftægts­forpligtelse (NA 6/11). Christensen boede her senest 1901 - død 1926.

Nygade 11-13

var beboet senest 1855. Fra senest 1867 havde de samme ejer. Smed Niels P. Jacobsen giftede sigt til dobbel­thuset 1876 og beoede her - mindst 1887. Han frem­stillede vægte, både decimal- og kreatur-. Hans enke ejede og boede i huset 1890 og ernærede sig ved syning.

Skomager Hans Peter Erringeløv boede her senest 1859 da han gennem en annonce i avisen båd om Hjælp i min Sygdom; henstrakt i 14 Dage paaa Syge­leiet er jeg ude af Stand til at for­skaffe det Nød­tørftige til Kone og fire smaae Børn (NA 3/2). Året efter var de 4 børn blevet til 5. 1862 døde han, 39 år gammel. Bog­trykker Bang* for­anstaltede en ind­samling til begravelses­hjælp til den værdig trængende Enke, da afdøde var en stræbsom og god Familie­fader, der efter­lader en frugt­sommelig Enke med 5 smaa Børn (NA 23/1).

Nygade 15

var bygget af murer Jens Larsen* der 1853 solgte det til murersvend Terman Lauritzen der boede her - død 1868. 1859 åbnede han høker­forretning. Han lagde sig 1862 ud med stor­borger­skabet ved at frem­føre at høkere har eller bør have ret til at forhandle brændevin; det kunne byrådet hvor der sad stor­købmænd og brændevins­brændere, ikke give ham ret i (NA 24/2, 25/3). Hans enke ejede og boede i huset til 1893. Her var skomageri 1856 - mindst 1901

4/2 2019
3: 238, gl. 81b
5: 31, gl. 58f
7: 32a(b), gl. 58g
9: 33, gl. 58L
11: 34, gl. 58m
13: 35, gl. 58k
15: 36, gl. 58h