Nygade 19

Nygade 19
4/7 2006 kl. 7.30 © pelo

og Grønnegade 19 (t.h.)

værtshus

i den høje kælder i 2 perioder; i den første hed den iflg. mundtlig tradition Nordlyset og har vel haft fordel af beliggenhed lige over for kasernen - der var særlig mange værtshuse i Grønnegade

detailhandel

Chr.P.A. Hemmingsen boede og havde butik her fra senest 1880 til 1889/90 da han flyttede over gaden til nr. 12. Madsen og Wincentz drev også øl- og detail­handel. Ellers drev andre købmands­forretning:

Her var marskandiser­forretning senest 1925 - 1975

1945 - mindst 1958 var her cykel- og barnevogns­forretning ved Chr. Petersen i kælderen helt t.h., tilflyttet fra Katte­bjerg 5.

Nygade 19, sidehus
2/7 2004 kl. 13.22 © pelo

Det lille sidehus solgte murer Jens Larsen 1874 til spinder og væver Niels Madsen der blev værtshus­holder og 1880 også overtog forhuset (ovenfor). I et halvtags­hus på 3 fag bagved boede og arbejdede tøffel­mager Peter Olsen 1866 - død 1875. Hans enke Bolette mede 2 børn fik den første friplads i Vaabenbrødrenes Stiftelse.

6/2 2019
38, gl. 58ii