Hjultorv 4, Ramsherred 1
25/3 2002 kl. 9.59 © pelo

Ramsherred 1

Den bageste knappe halvdel frem til nedløbs­røret er bygget 1927. Resten nærmest stod i en etage indtil den blev om- eller nybygget til denne helhed 1930-31. Begge byggerier ved arkitekt Ludvig Beldring* for Carl Jensens* snedkeri og møbel­forretning. 1942 lagt sammen med Hjultorv 4 (bagest og nedenfor) for samme. 1986-87 istandsat for Bilka.

Den tidligere bindingsværks­gård med 9 fag forhus tilhørte sadelmager Jørgen Kiertmann o. 1810-47, så hans enke, så snedker­mester H.C. Kiertmann* der havde værksted her fra senest 1838. Fra midt i 50'erne supplerede fru Christine indkomsten med modehandel. September 1862 gik gården på tvangs­auktion. Køber var en yngre kollega, snedker­mester Christoffer Jensen*, tilflyttet fra Kindheste­gade 1-3. Han var kommet fra Rødby til Næstved hvor han blev mester 1855.

Ved hans død 1882 gik ejendommen med snedkeri, ligkiste- og møbel­magasin videre til sønnen Carl Jensen*, så til enkefru Marie Sofie Jensen der boede her - mindst 1948 og igen til sønnen Carl Aage Jensen (f. 1895) der også boede her. En yngre søn, Arne Dithmar Jensen (1902-55), boede her 1929-46/47; fra 1935 ledede han familiens nye forretning i Torvestræde 4 hvor han også flyttede hen. Familien videreførte virksomheden i huset her, efterhånden mest som møbel­forretning, indtil 1986, da ejendommen blev solgt til Bilka, som efter en istand­sættelse åbnede en afdeling af Tøj & Sko i en del af huset, med indgang fra det tidligere Hjultorvet 4; forretningen lukkede 2012.

1861 - mindst 1970 var her også barber- og frisør­salon, i de sidste år i et lille lokale på hjørnet nærmest

Hjultorv 4

Hjultorv 4
24/3 2002 kl. 16.22 © pelo

Kort efter Carl Jensen Møblers over­tagelse 1942 blev huset ombygget ved arkitekt og Urban Hansen Reistrup*, bl.a. med det store, strømlinede vindue. April 1987 åbnede Bilka afdelingen af Tøj & Sko her, lukket 2012.

Hjultorv 4 ca. 1900

Hjultorv 4 ca. 1900
ca. 1900, ukendt fotograf

Her var glarmestre o. 1827 - 1882

Her var bageri og konditori 1892 - 1942

1942 lukkede Søeborg og frue forretningen og flyttede til Køge for at nyde deres otium. Først solgte de huset til naboen Carl Jensen* (ovenfor) der straks rev det ned og byggede nyt.

10/3 2019
Hjultorv 4: 241, gl. 131a
Ramsherred 1: 240, gl. 130