Ramsherred 3
4/3 2002 kl. 14.46 © pelo

Ramsherred 3

hjørnet af Nygade (t.h.)

Indtil denne ombygning stod facaden i blank mur. Over­pudsningen og især pakhus­kuløren vakte kritik. Med de 3 våben­skjolde for Præstø Amt, Næstved Kommune og Sorø Amt bandt arkitekten den ny politi­station sammen med Råd-, Ting- og Arrest­huset og Dommer­kontoret, begge genboer samtidig også ombygget ved Tidemand-Dal. Bortset fra rammen er de identiske på alle tre huse og vel alle udført af Erik Hemmingsen. Læs mere om våben­skjoldene. Også vindues- og dørkarme i grønlandsk marmor stammer fra ombygningen og svarer til Dommer­kontorets.

31/8 1981 flyttede politi­gården ud af centrum, og huset her blev fogedret og tinglysnings­kontor. De flyttede 2009 ud til Næstveds nye justits­center på den tidligere Gardehusar­kaserne, og Justits­ministeriet solgte huset. Den nye ejer udlejer det til kontorer.

Diskontobankens hus
1910-37, postkort, ukendt fotograf

Diskontobankens hus

havde mere facadepynt på blank mur. Murer­mester Chr. Christensen og tømrer­mester Vald. Svendsen vandt hoved­entrepriserne, inkl. pilotering som den bløde bund gjorde nødvendig; banken flyttede ind 5/9 1889.

Gamle dage kendte ikke den menneske­forladte bymidte. Også i erhvervs­huse boede der folk. I kælderen her boede bankens medhjælper

På 1. sal boede sagfører Jacob Mygind med familie og hus­assistent senest 1929 - 1933/34, fraflyttet til Hjultorv 6 (2 sider tilbage). Mod Nygade var der to lejligheder; de skiftende lejere var gennem­gående selvstændigt erhvervs­drivende.

det tidligere hus

var ejet og beboet af hattemagere

Her var skrædderi

Snedker Fr. Ypkendanz* etablerede sig her 1868, 1874/75 fraflyttet til Kirke­stræde 2.

1868 købte murer­mester Mathias Petersen* gården på auktion. Han boede her som pensionist og enke­mand med en tjeneste­pige. 1888 solgte han til Diskonto­banken der 17/5 bort­auktionerede forhuset til nedrivning. 1890 boede Petersen i sidehuset til det nye forhus.

11/3 2019
239, gl. 81a