Ringstedgade 8
10/4 2009 kl. 16.42 © pelo

Ringstedgade 8

bygget 1874 for urmager Edvard Ahrentzen* der netop havde købt den trefløjede gård af murer­mester P. Hansen* der selv nedrev det gamle forhus i bindings­værk, én etage, 1873. Det nye hus blev grund­muret, indrettet til 2 butikker og beboelse for 3 familier. Oprindelig stod facaden i blank mur med stik, meget lig Torve­stræde 6. Tagbelægning og vinduer er nyere. Baldakinen er opsat 1971 for Frem Radio.

Edv. Ahrentzen* etablerede sig i slutningen af 1869 skråt overfor i nr. 15, sidst i 1874 flyttede han til sin gård her. Han handlede med og reparerede ure, symaskiner, musik­instrumenter og nyttige Gjenstande som fx. Gebrüder Gehrigs Tand­halsbaand. En nyttig genstand var også den ny telefon som A.G. Bell demonstrerede 1876 i Boston, USA. 1879 kom de første apparater i brug i København, 1881 stiftedes Kjøbenhavns Telefon Aktie­selskab. 1883 demonstrerede Edv. Ahrentzen en telefon. De lokale aviser:

Et telefonapparat med mikrofon er ophængt i den lille sal i Industri­bygningen. Det har ledninger til uhr- og instrument­mager Ahrentzens butik i Ringsted­gade og er til behagelig eftersyn og fri afbenyttelse for Industri­foreningens medlemmer.

1884 grundlagde han Næstveds første telefon­central med 12 abonnenter. Et stativ på taget samlede ledningerne. 1887 fik den forbindelse til andre sjællandske centraler, 1896 overtog ktas den med Ahrentzen som forpagter og flyttede den 1899 til Kødtorvet, men samtale­stationen, dvs. telefon­boksene, forblev her til mindst 1920. 1907 købte Ahrentzen Ramsherred 15 hvor telefon­centralen flyttede ind.

1899 - død 1911 var E. Ahrentzen formand for Industri­foreningen. Enkefru Thora Ahrentzen ejede og boede i gården - 1921, fraflyttet til Ndr. Farimagsvej 2.

Sønnen Ove Ahrentzen* var både urmager og guldsmed. Omkr. 1901-06 boede her her og arbejdede som svend hos faderen. 1902/03 overtog han C.B. Christensens guldsmede­forretning på Hjultorv 10 som han 1903 flyttede til Jernbane­gade 2 og ca. 1905 hertil, stadig som C.B. Christensen's Eftflgr. Han overtog urmager­forretningen og posten som telefon­bestyrer efter faderen. Han handlede desuden med Herre- og Dameklæder og Musik­instrumenter. Omkr. 1911-16 boede han i Rams­herred 15 som hans mor arvede, o. 1921-48 her - med familie og tjeneste­pige, 1925 også en gravør. September 1935 solgte han forret­ningen til P. Frølund der ikke boede her; han flyttede 1955 forretningen hen i nr. 22.

Andre forretninger her:

Og i den tidligere gård:

19/2 2019
248, gl. 94