nedrivning og bevaring i Næstved siden 1880

katastrofer

Latinskolen, Kirkepladsen Latinskolen, Kirke­pladsen ca. 1490 - 1881
1881-82 erstattet af Skolen på Kirke­pladsen
Næstved Kommune
Skolen på Kirkepladsen
Hornemanns Gård, Axeltorv og Kirkestræde Hornemanns Gård, Axeltorv og Kirke­stræde 1668 - 1899
1899 erstattet af Ferdinands gård
købmand L.P. Ferdinand
Axeltorv 7
Gøyernes Gård, Kirkepladsen og Pølsestræde Gøyernes Gård, Kirk­epladsen og Pølse­stræde før 1505 - 1957
1857-58 erstattet af den nye Gøyernes Gård
landsrets­sagfører Jørgen H. Nielsen
Kirkepladsen 7

tragedier

Wulfs Gård, Axeltorv 9 Wulfs Gård, Axeltorv 9 1784, ødelagt ved ombygning 1891
nu Axelhus­centret
viktualie­handler og hotelejer H. Hansen
Axelhus, Axeltorv 9
Fixhus, Axeltorv 5 Fixhus, Axeltorv 5 1781/82 - 1959
1961 erstattet af Baltica-gården, nu Danica-gården
forsikrings­selskabet Baltica
Danica-gården, Axeltorv 5
Sanders Gård, Ringstedgade 24-26 Sanders Gård, Ringsted­gade 24-26 omkr. 1866 - 1972
1973 erstattet af Nørreport
I/S Nørreport med farve­handler Reinholdt Iversen som formand
Nørreport, Ringstedgade 24
Købmagergade 9, gård Købmager­gade 9, gård ca. 1750/1795 - 2007
2008 erstattet af parkerings­hus
DiBa
Købmagergade 9, gård

tristesser

Østergade 17 t.v. ca. 1920 Østergade 17 bindingsværks­længe med knægte af Abel Schrøder den Yngre ca. 1650 - 1886 og 1947
højre halvdel erstattet af nuværende Østergade 17, venstre halvdel af indkørsel
1886 ølhandler Carl Jørgensen
1947 depotejer Svend Nielsen
Østergade 17
Østergade 20 ca. 1910 Østergade 20 bindingsværks­hus i 2 etager 10 fag 1733 - 1955
nu del af super­markedet, Østergade 18-20
Østergade 18-20
Stiftelsen for værdige Ægtefolk og Mænd Stiftelsen for værdige Ægtefolk og Mænd, Sortebrødre­gade 1857 - 1982
1983-84 erstattet af andels­boligerne Sortebrødregården
Sortebrødregade 1-13
Bygningen, Jernbanegade 8 Bygningen, Jernbane­gade 8 1876/77 og 1897 - 1965
1967 erstattet af Kvickly FDB
Kvickly blev 2005-07 erstattet af Kobber­hjørnet
Kvickly, Jernbanegade 8
Jernbanegade 11 Jernbanegade 11 1903 - 1973 samme år erstattet af nuværende Jernbane­gade 11
Haandværker­banken
Jernbanegade 11
Rådmandshave Maglemølle Papir­fabrik 1874 og senere - 1981/82
1982-83 erstattet af den kommunale administrations­bygning Rådmandshave
Næstved Kommune
Rådmandshave
DEFOR DEFOR kort før 1840 til 1963 - 1991/92
2003-04 erstattet af Kvægtorvs­centret
nedrivning for Næstved Kommune, nybygning for Coop Danmark
Kvægtorvscentret
Sydsjællands Jernforretnings lager Sydsjællands Jern­forretnings lager 1934 - 1993
1994-2000 erstattet af andels­boligerne Museums­haven
Kuben Boligbyg A/S
Museumshaven, Grønnegade 21-33
elværk og badeanstalt Elværk og badeanstalt 1900 og 1909/10 - 1995
1999-2001 delvis afløst af den frilagte Suså
Ingen ny bebyggelse
Daases gård hjørnet Ringsted­gade Grønnegade ? - 1996
1996/97 afløst af nuværende Ringsted­gade 16, Grønnegade 20-22
anparts­selskabet SCSK 1510 ved Ole Marxen, Vedbæk
Ringstedgade 16, Grønnegade 20-22
Havnen 1A-5 Havnen 1A-5 ca. 1900 - 1997
ét dobbelthus blev restaureret, resten revet ned og nybygget
Lejerbo
Havnen 1A-5
Friis' bryghus Friis' bryghus 1857 - 2001
2002-03 erstattet af bolig­bebyggelsen Brygger­haven
Danton A/S
Bryggerhaven
Vordingborgvej 72 Vordingborg­vej 72 1946/47 - 2006
afløst af parkering for supermarked
Lidl
intet foto

tvivlstilfælde

foto søges Vinhusgade 6, ca. 1575 - 1983
1983/84 erstattet af nuværende Vinhusgade 6
Bristol
Det gamle hus var i meget dårlig stand
Vinhusgade 6
Nellemanns Hus Nellemanns Hus 1867/69 - 1992/93
2/3 af huset med den flotte facadeg­avl blev restaureret, men lukket for offent­ligheden, facaden mod Dania er en kulisse
Dania 10-24
Sanders Kaserne Sanders Kaserne 1877 - 1991 og 2001
Den gamle mandskabs­fløj Rådmands­haven 1-5 ligger umotiveret tilbage. Man burde have bevaret eller snarere nedrevet alle tre fløje
Sanders Arkade
Paulsens Jernstøberi, Indre Vordingborgvej 34 C. Paulsens Jern­støberi og Maskin­fabrik 1868 og 1876 - 2005/07
ombygget til boliger: Paulsens Gårdhave
Endnu en delvis bevaring hvorved helheden går tabt
Paulsens Gårdhave

trøst

Boderne Boderne middelalderlig husrække, restaureret 1966-84
Verdslige bygninger og især civile boliger fra middel­alderen er ellers sjældent bevaret til vor tid.
Helligåndshuset
Helligånds­huset, Ringsted­gade 4 opført i 1400- og de første årtier af 1500-tallet
restaureret 1926-27 for Museums-, turist- og Forskønnelses­foreningen og Næstved Kommune
siden 1927 Næstved Museum.
Middelalderrådhus
Senmiddelalder­ligt rådhus, Kirke­pladsen 5 opført beg. af 1400-tallet til beg. af 1500-tallet
restaureret 1894 og 1965, begge gange under medvirken af National­museet
Kompagnihuset
Kompagni­huset, Kompagni­stræde opført 1493 eller kort efter
restaureret 1927 for Foreningen til gamle Bygningers Bevaring og Statens særlige Bygnings­syn trods modstand fra Næstved Kommune der ville have huset revet ned, og 1983-85 for Næstved Nostalgiske Selskab
Kirkestræde 3, Kirkepladsen 3
Kirkestræde 3, Kirke­pladsen 3 opført ca. 1600
restaureret 1884-85, 1945 for revisor Hulbæk og 2006 for Dansk Ejendoms Analyse A/S
Kindhestegade 15 Kindheste­gade 15 opført før 1682, restaureret 1999-2000 for Næstved Ejendoms­selskab / Ejendoms­selskabet Gøyernes Gaard
Østergade 25A Østergade 20 sidelænge, opført før 1736, senest restaureret 1985 for LH super­marked
Østergade 25A Østergade 25A pakhus, opført ca. 1770 - ca. 1850, halveret i 1930'erne eller kort efter, restaureret 1979 for Kjeld Rygaard Jensen
Grønnegades Kaserne
Grønnegades Kaserne nedlagt stats­kaserne, opført 1799-1913, restaureret 1978- for Næstved Kommune, nu kultur­center
Riddergade 7, Slagkildevej 1 Riddergade 7, Slagkilde­vej 1 opført 1803, restaureret 1986-87 for Alternativ Revision
Østergade 9-11, baghus Østergade 9-11, baghus pakhus, opført 1831, 1844 og senere, restaureret 1980 for Scheibel
Gule Pakhus Det Gule Pakhus, Havnen 1 kornmagasin og toldbod, opført 1841, restaureret 1980-82 for Næstved Kommune
Wittusens købmandsgård
Wittusens købmands­gård fra 1840'erne med store pakhuse og bevaret korn­tørreri, restaureret 1978- for Næstved Kommune
Det Røde Pakhus
Det Røde Pakhus kornmagasin fra 1845, restaureret 1975-76 for den selv­ejende institution Det Røde Pakhus med offentlig støtte
Østergade 2, Riddergade 1
Østergade 2, Ridder­gade 1 opført 1855/56, fredning ophævet 2003-04, senest restaureret 2005-06 for Jyske Bank
Råd-, Ting- og Arresthus
Råd-, Ting- og Arresthus opført 1855-56 ved arkitekt M.G. Bindesbøll, restaureret 1997 for justits­ministeriet
Grønnegården, Indre Vordingborgvej 6 Brandts Kaserne, Indre Vordingborg­vej 6, Grønne­gården 2-14 opført 1887-89
fra 1926 boligerne Grønnegården
istandsat og moderniseret 1926, 1975 og 1993/94 for Næstved Kommune

Ovenstående er aldeles subjektivt og står helt for min egen regning. Se et andet synspunkt fra en anden tid: Næstved Tidende 1887

Det er gratis at mene. Bevaring koster. Med huse er genbrug ikke billig. Alligevel:

10/5 2018