Ringstedgade 16, Grønnegade 20-22

Ringstedgade 16, Grønnegade 20-22
15/4 2006 kl. 14.38 © pelo

betonelementer bag præfabrikeret skalmur, bygget 1996-97 ved arkitekt Helge Jørgensen, Tegnestuen Apostel­gaarden, for anparts­selskabet SCSK 1510 ved Ole Marxen, Vedbæk, efter nedrivning af familien Daases købmandsgård og en toetages beboelses­ejendom Grønnegade 20-22 (t.h.) 1996. Max Bank lod 2005 sin fløj (t.h.) male i en anden farve.

Huset lanceredes som Næstved City-Center, men det er vist aldrig slået an. Fra begyndelsen optog elektronik­kæden Fona hele stueetagen mod Grønnegade (t.h.), men den lukkede her 3/7 2004. 21/5 2005 fulgte privatkunde­afdelingen af Max Bank, med café - byplanen tillader ikke nyt penge­institut i midtbyen. På den todelte førstesal, kædet sammen af en gangbro med store vinduer, havde motions­centret Scala cityfilial 2005-09/10, fraflyttet til Jernbane­gade 11.

Daases gård

Ringstedgade 16 ca. 1890'erne
ca. 1890'erne, foto Christensen & Co., original i Næstved Museum, TP,59,121

4 længer i bindingsværk, kan følges tilbage til 1682. Ved midten af 1700-tallet blev længen mod Ringsted­gade der ses her, reduceret fra to etager til én, som det skete for flere gårde ved den tid, ved om- eller nybygning. Huset hvis gavl ses helt t.v., er vist fra 1881. Forhuset mod Ringsted­gade blev ændret flere gange, især 1913 ved arkitekt Georg E. Andersen.

Her var værtshus o. 1781-1801, o. 1781-91 ved Niels Hansen Møller.

Daase'rnes købmands­forretning kan følges 1801-1955, 4 generationer

Senest 1847 - 1916 ejede familien Daase også Ringsted­gade 17 overfor hvor de brugte gården som tømmer­lager. Forret­ningen, eller en til­svarende, blev o. 1960-70 fortsat af Chr. Petersen, især med brændsel og grov­varer.

hjørnet Ringstedgade Grønnegade 1972
Næstved Arkiverne B.5853

hjørnet 1972

I forhuset mod Ringsted­gade (helt t.v.)var der i årenes løb mange butikker, bl.a.:

Forhuset blev efter­hånden et uforbederligt rod, men gavlen mod Grønnegade og fløjen med port mod Grønnegade blev stående i bindings­værk. Dem restaurerede Brd. Christensen 1980-81. Kommune­atlas Næstved (1991) markerede dem med høj bevarings­værdi. Arkitekt Helge Jørgensens første forslag fra 1989 og 90 bevarede både dem og Grønnegade 20-22. Alligevel dømte en lokalplan fra november 1992 dem til nedrivning.

Grønnegade 20-22

var del af Daases gård. Her boede 3 selvstændige med virksomhed overfor:

Grønnegade 18

var skomageri o. 1787 - 1888 og igen eller stadig o. 1916-30:

Sindahls Arvinger i Kbh. ejede stadig huset 1921. Senere overtog naboen DFJ (1 side frem) gården og nedrev 1957 den "udtrædende Ejendom" med falde­færdige Bygninger, der for Tiden er ubebeboede (NT 14/5, 6/8) for at erstatte dem med en lager­bygning, 1960 beklædt med farvede emalje­plader mod gaden.

29/3 2019
Tak til Lilli Christensen og Næstved Museum
Ringstedgade 16: 9, gl. 89
Grønnegade 22-22: 10, gl 63-66
18: 11, gl 67