Ringstedgade 18
10/9 2006 kl. 16.56 © pelo

Garvergården

Ringstedgade 18, bygget 1930-31 ved arkitekt Johs. Tidemand-Dal af murer­mester P. Hansen og tømrer­mester Chr. Jensen for hotelejer Peter Nørgaard Dinesen. Sydsjællands Social-Demokrat ved genåbningen marts 1931: en stor, smuk Rødstens­bygning, der rummer baade Restauration og Hotel­virksomhed, idet der paa 1. og 2. Sal er ca. en Snes Hotelværelser ... der er varmt og koldt rindende Vand paa alle Værelser ... Paa Hotellet findes hele to Bade­værelser (18/3). Han lukkede det 1955.

Fra 1969 til mindst 1980'erne var her skotøjs­forretning, 1969-80 ved Jørgen Frederiksen med Erland Jakobsen som bestyrer, Fra 1980 Skomarked ved Erland Jakobsen der også drev andre sko­forretninger i byen. Inde i gården var der møbel­forretning o. 1954-64.

forhus ca. 1908

Garvergården ca. 1908
ca. 1908, postkort, ukendt fotograf

Her var beværtning ved Christian Repstok o. 1787 - 1801, så brændevins­brænderi, vel stadig med beværtning, ved Mads Olderup o. 1810-34.

Her var garveri

Så blev her gæstgiveri, vel beværtning med et par værelser, senest 1896 kaldt Garver­gaarden

Den sjællandske Bondestands Sparekasse flyttede 1906/07 hertil fra Bendtsens gæstgiveri. Flytningen var tilsyne­ladende politisk begrundet: 1897 brød social­demokraterne valg­forbundet med Venstre, 1906 erobrede de kreds­mandatet fra Venstre. Sydsjællands Social-Demokrat 26/7:

En Hævn. Den sjællandske Bondestands Sparekasse har i alle de Aar, den har bestaaet, haft Lokale i den Gæstgiver Bendtsens tilhørende Ejendom i Vinhusgade ... I Gaar har fhv. Folketings­mand Jul. Frandsen, der for Tiden er Spare­kassens Kontordags­bestyrer, opsagt Lokalet med den bemærkelses­værdige Motivering, at da Hr. Bendtsens Lokaler stadig var Samlings­sted for Social­demokratiet, kunde Sparekassen ikke vedblive at holde Kontordag samme Sted ... fordi han maatte gaa nedenom og hjem ved Folketings­valget

1911 fulgte sparekassen enkefru Kalum til Hjultorv 5 hvor den fik sit første egentlige kontor­lokale.

To gæt:

22/3 2019
8, gl. 88