Ringstedgade 20
10/9 2006 kl. 16.57 © pelo

Ringstedgade 20

bygget 1931 ved arkitekt Gunnar Christensen sammen med eller afløst af Jørgen Otbo* for cykel­handler Hans Sivertsen, flere små­ændringer senere, bl.a. kvistene.

Sivertsen afhændede forretningen 1938, men beholdt hus og bolig indtil mindst 1956. Cykel­forretningen fortsatte til mindst 1955. Andre lokaler udlejede han til FDB Magasinet 1931 - 1955/56.

1957 overtog farve­handler E. Reinholdt Iversen lokalet. Han var begyndt 1/12 1949 overfor i nr. 25, flyttede 1954 til nr. 22C (1 side tilbage) og så hertil. 1963 købte han huset, 1967/68 også nr. 22 (1 side tilbage) hvortil han udvidede sin forretning. I begyndelsen af 1982 samlede han den i nr. 22 og afløstes i marts af Gitte Engberg med mode­forretningen Gitte E der flyttede fra nr. 22C (1 side tilbage) og i slutningen af 1990 videre ind ad Ringsted­gade til nr. 2.

Efter ombygning af forretnings­lokalet åbnede Futura­Centret med café 26/4 1996. Det flyttede efteråret 2009 til Farimagsvej 22. 1913/14 udvidede Søstrene Grene (1 side tilbage) med lokalet efter en ændring af indgangs­partiet.

I det mindre lokale t.v. fortsatte barber­salonen fra det tidligere hus, stadig ved Georg Schlosrich Hansen - 1941/42, 1965 - 90'erne Den høje Stue ved Max G. Lind. Manufakturhandler Hans Therkelsen boede her 1932/33 -, hans forretning var vel fra begyndelsen, i hvert fald senest 1942/43 i nr. 9. På 1. sal drev W. Banzhaf A/S i 60'erne forretning med kontormaskiner.

den tidligere gård

havde forhus i en etage (1 side frem). Her var kobber­smedje

så beslagsmedje tilknyttet 4. Dragon­regiment

Sadelmager Carl F. Frederiksen boede her o. 1850-69, tilflyttet fra nr. 22, urmager Jørgen Hansen Petersen o. 1850-70, fraflyttet til nr. 22 (1 side tilbage). Snedker­mester J.P. Michelsen* var her fra 1887; han sad i byrådet o. 1909-12. 20/12 1916 fik han fribolig i Den Røde Stiftelse og solgte værkstedet til snedker­mester Peter Christoffersen*. Han var begyndt 1911 i Grønnegade 37 som han flyttede tilbage til 1921/22. Han specialiserede sig i ligkister. Via Ringstedgade 25 er virksomheden nu på Farimagsvej 32. Her i huset var der fortsat ligkiste- og møbel­magasin, o. 1923 ved H.P. Madsen, o. 1928-31 snedker­mester Svend Hansen. Her har været barberstue fra senest 1920, i 20'erne ved Georg Schlosrich Hansen.

1925 flyttede Cyclekælderen ved nævnte Hans Sivertsen (f. 1890) hertil fra Kattebjerg 3. 1930 boede han i et baghus med kone og 5 børn. Året efter byggede han det nye hus.

20/3 2019
7, gl. 87