Ringstedgade 22

Ringstedgade 22
10/9 2006 kl. 16.57 © pelo

bygget 1977-78 ved arkitekt Peter Karstensen for Iversens Farvehandel i nr. 20 (1 side frem) med butik og en stor lejlighed ovenpå. E. Reinholdt Iversen og sønnen Ole Iversen drev forretning i begge huse indtil de i begyndelsen af 1982 samlede den her. 13/3 1986 flyttede de ud af centrum, til Skallegårds­vej 1. 26/11 1990 åbnede kæden Søstrene Grenes økonomi­marked.

Det tidligere hus, nedrevet 1977, var kortere idet porten var en åben indkørsel, i én etage og op til nedrivningen med overplastret butiks­facade. Farve­handler Iversen købte huset 1967/68. Hans forretning optog en del af det fra senest 1971, det hele fra 1973. I et hus i gården havde han tæppe­afdeling.

Ringstedgade 22C

Ringstedgade 22C
10/9 2006 kl. 16.58 © pelo

nu måske også Ringsted­gade 24, bygget 1988-89 ved Peter Karstensens Arkitekt- og Ingeniør­firma A/S for Det danske Almindelige Bolig­selskab, Kbh., med Ehlers supermarked (1 side tilbage) som overordnet lejer. En del af arealet blev videre­udlejet til guldsmed Kirsten Fjord der også havde været i det tidligere hus. 1992 etablerede kæden Christians­havns Video forretning her. Den blev til Blockbuster og flyttede 1/5 2000 til Kindhestegade 28.

Forgængeren, nedrevet 1988, var et uanseligt hus i én etage som skind- og pelshandler Aage Primdahl (nedenfor) o. 1950 indrettede med tre små butikker

den tidligere gård

tilhørte 1761 hjulmand Niels Nyegaard, o. 1781-1801 handske­mager Rasmus Kock der også boede her. Hans enke ejede gården - 1817 og boede her stadig som lejer 1834. Hun blev brændevins­brænder. Sønnen, handskemager­svend Niels Rasmussen Kock* gik samme vej og byggede 1802 Riddergade 7, Slagkildevej 1. Brændevins­brænder Hendrich Steenholm ejede gården - død 1837/38, hans enke ejede og boede i den - tvangsauktion 1839. Jødiske Isak Jacob Kaufmann boede til leje o. 1839-45. Han drev brænderiet foruden købmands-, vist især manufaktur­handel. 1845 var han 36, hans husstand omfattede fru Lucie f. Gotschalk, 6 børn, 4 tjeneste­karle, 2 tjeneste­piger og en husjomfru.

1837 havde gården 2 forhuse, et til brænderi og et til beboelse. Auktions­opslaget 1839 beskriver den: en Gade­længde paa 12 Fag, indrettet til Beboelse, en ditto paa 8 Fag, indrettet til Brænderi med Inventarium, 1 Side­længde paa 14 Fag til Stald, Lade og Lo, 1 Baglængde paa 6 Fag til Stald og Tørvehuus, og 1 Sidehuus, 5 Fag Halvtag, til Svinesti m.m., med .. tilhørende Jordlod .. i denne Byes Kildemark ... god Beliggen­hed tæt ved Ringsted-Porten (NU 12/2). Vist ved den lejlighed blev den delt, forhuset t.v. (nogenlunde det senere nr. 22c?, ovenfor) indgik 1866 i Sanders* gård (1 side tilbage).

Buntmager Schroeder og hans efter­følgere boede her 1857 - 1/5 1973. Christian Schrøder* begyndte som handske­mager og peltsener 19/9 1849 i Ramsherred, 1854 flyttede han til hjørnet Vinhusgade Brogade, fra ca. 1856 var han også skindhandler, 1860 købte han det daværende hus her. 3 generationer Schrøder drev forret­ningen indtil 1942, ved hvert generations­skifte med enken som mellemled, sidst Sofie Schrøder 1930-42. Familien er kendt for produktion af Degra-lædersværte. Forret­ningen blev i familien endnu 25 år, idet den 21/4 1942 overgik til Sofie Schrøders søsters svigersøn Aage Primdahl (f. 1907) der også handlede med huder og skind i Kvægtorvets slagtehus bagved. Han solgte 1967 til sin mangeårige medarbejder buntmager Knud Andersen der 1/5 1973 flyttede til Kindheste­gade 1 hvor forretningen fortsatte til 2003.

18/3 2019
6, gl. 86