Ringstedgade 1867

Ringstedgade 1867
1867, foto: J.F. Busch*, original i Næstved Museum

venstre side

Det forreste hus var accisebod fra ca. 1800 til konsumptionens afskaffelse 1850. Accise var inden­landske vare­afgifter, især consumption, afgift på varer der førtes ind i en købstad. 1853 grundlagde Sander* sin købmands­gård i nabohuset bagved, fra 1866 indgik også den tidligere accisebod i gården, der 1972-73 blev erstattet af Nørreport, i daglig tale Ehlers.

Længere tilbage, på hjørnet af Grønne­gade (næsten midt i billedet) Lillelunds* hjørne, 1934 erstattet af Stål­gården

højre side

Helt i baggrunden anes gavlen af Hotel Dania, 1957 erstattet af den gade der kom til at hedde Dania, og af to nye huse på hver sit hjørne: Dania 3-5 og Dania 2-8.

Næstforrest Brygger­gården før den brede fronton (facadegavl) mistede sin tympanon (trekantet gavlfelt). Den var indtil 1863 købstandens yderste gård.

Stråtaget på den forreste gård viser at den indtil 1863 lå uden for bygrænsen. Den brændte 1875. Næstved Avis 29/9:

Ildløsen her i Byen som opstod i Mandags Efter­middags ... Den brændte Eiendom, der tilhørte Herlufs­holms Stiftelse og var bortfæstet til en gammel Enke, var beliggende umiddel­bart op til Kjøb­stadens Huusrække, og frembød med sine gamle, lave, straatækte Bygninger et mindre indbydende Syn ved Indkjørslen til Byen fra Ringsted­veien. Vognmand Niels Jørgensen fik alt sit Indbo reddet, men der brændte en Fjedervogn, 1 Char-a-banc, 2 lukkede Vogne, alle Avls­redskaber ...

Købmand Sander* købte tomten og byggede 1877 kaserne og friboliger.

13/8 2017