J.A. Hermansens jernstøberi i Næstved 1851-52

1852 indberettede Hermansens Jernstøberi for det forløbne år til Statistisk Bureau (her efter Ole Hyldtoft m.fl.: Det industrielle Danmark, Systime 1981)

antal arbejdere

produktion

1 lispund = ca. 8 kg

En del poster lever vel ikke op til den klassiske definition af industri: masse­produktion til et anonymt marked.

En væsentlig aftager var landbruget der var inde i en høj­konjunktur (kornhandels­tiden).

7/5 2011