renæssancehuse i Næstved

ca. 1536-1650

Renæssancen begyndte i Nord­italien som en "genfødsel" af antikken. Den er også velkendt fra franske slotte, her­hjemme fra Christian 4.'s København og fra en del herre­gårde, især her i Syd­sjælland og på Fyn. Næstveds renæssance er borger­lig, provinsiel, i bindings­værk. Men den bruger de samme stiltræk i detaljen.

Næstved har været rig på sådanne renæssance­huse. Men de fleste blev revet ned 1869-1983. Dette er vist revl og krat af hvad der er tilbage i fri luft. Sic transit gloria mundi, således forgår verdens herlig­hed.

huse i Næstved fra ca. 1650-1750

Den aristokratiske barok har ikke sat sig spor i Næstved, heller ikke den borger­lige eller neder­landske barok, der udvikledes i København med ildebrands­husene. Men Næstved har nogle få gårde og huse i bindings­værk fra perioden. De er mere eller mindre hårdt restaureret og ombygget.

Mange forbinder bindings­værk med middel­alder. Det er ikke forkert, men dengang konkurrerede den med sten og træ. Bindingsværks­gårdenes store tid i byerne er renæssance og barok. Man fort­satte med at bygge især baghuse i bindings­værk helt op i 1900-tallet trods myndig­hedernes stadige pres for grundmur på grund af brand­faren.

rokokohuse i Næstved

ca. 1730-1800, er fine lette symmetriske huse. Facaden er måske smykket med pilastre (relieffer der ligner søjler), evt. også mere over­dådigt pyntet. Men nord­europæisk borger­lig rokoko er ret tilbage­holdende med pynte­pjank. Hoved­stadens avant­garde foretrak afvalmet saddel­tag, men provins­borgerne holdt fast i barokke træk: mansard­tag og fronti­spice (facade­gavl).

Med lidt god vilje kan man sige at Næstved har 2 rokoko­huse, men de er på grænsen til klassicisme og bygget meget om. Et par bindingsværks­gårde fra perioden har ikke rokokopræg.

18/8 2012