Præstøvej 3-25, Kählersbakken 10

© Peter Loumann. Kontakt mig hvis du vil bruge et eller flere af mine fotos.

Kvarteret afgrænses af Præstøvej, Kählers­bakken og Farimags­vej. Det gennem­skæres af Amtmands­stien eller Kærligheds­stien der følger toppen af Sand­bjerget, med udsigts­punkt Brude­sengen. Heroppe stod Lille Mølle, mølle­gården var nede på Præstøvej 27-29. Kvarteret blev bebygget i tiden op til første verdens­krig.

denne del af Præstøvej blev længe regnet med til Øster­gade. Grundene er parceller af byens matr. 64, der også omfattede Øster­gade 23-33, købmand Brandts* gård. Han udstykkede dem 1897-1908. Baghaverne op ad Sand­bjerget tilhører delvis mark­jordene. Præstøvej stiger på denne strækning stejlt op over Sandbjerget.

Kählersbakken var indtil 1970 del af Farimags­vej og skabte forbindelse mellem Næstved Station og Præstøvej og Vordingborgvej.

kloakvejen

Midt i 60'erne havde Næstved brug for en ny stor kloak­ledning til den voksende sydby. En entreprenør mente man kunne banke et rør med 2 m i diameter gennem åsen og under kirke­gården. Han fik chancen men måtte opgive i 1966. I stedet gik man tilbage til måden fra 1870: at grave sig igennem. Det klarede entreprenør Storgaard & Søn 1969-70. Farimags­vej blev afbøjet som hulvej gennem Sand­bjerget frem til krydset Øster­gade, Vordingborg­vej, Præstøvej. Det afskårne stykke fik navnet Kählers­bakken og blev lukket mod Præstøvej undtagen for fodgængere og cyklister. Det kostede

Præstøvej 1

revet ned 1970. Det var bygget 1897 ved arkitekt G.E. Andersen* for skorstensfejer­mester (siden 1892) Viggo Petersen (f. 1863) der boede her - død 1937/38. Enkefru Anna Petersen boede her -1946/47. Sønnen Sven Viktor Petersen (f. 1899) der var udlært hos faderen, flyttede 1930/31 Købmager­gade 10-12 og fortsatte virksom­heden.

En ældre søn, Robert Petersen (f. 1893), blev boende her - mindst 1848. Han var maskin­mester og drev o. 1922 Autogaragen her med salg af NIMBUS-motor­cykler. Omkr. 1924 drev Sidenius Hansen bilværksted, 1927 fraflyttet til Østergade 14. Fra 1936/37 drev Robert Petersen igen værkstedet, fra senest 1941 med benzin-tank. 1947 købte NAUCA, Næstved Auto Udlejnings Central A/S gården, nu med 17 garager og tankanlæg. Dertil blev der køreskole. Andre videre­førte virksom­heden - mindst 1960. Så Næstved auto-Elektro senest 1860 til nedrivning.

Robert Petersen virkede o. 1924-36 som stenhugger­mester. Andre videre­førte begge virksom­heder - mindst 1960. Senest ved nedrivningen flyttede den til Ostenfeldtsvej 4 - begge steder vel­beliggende overfor en indgang til kirke­gården.

20/4 2019
nr. 1: 64f