Kählersbakken 12

tidligere Farimagsvej 70, hjørnet af Keramikvej, er ifl. bbr fra 1909. Her boede gennem­gående 3 familier, mest DSB-funktionærer, hhv. i kælder stue­etage og på 1. sal. 1943 købte Næstved Kommune huset og gjorde det til annex for det nær­liggende alderdoms­hjem. Her blev plads til 8-10 aldersrente­nydere, en stue­pige og en bestyrer­inde. Huset var stadig uden central­varme, der skulle fyres i kakkel­ovne. 1962 overtog kommunen den tidl. føde­klinik, Toldbod­gade 19, flyttede pensionisterne dertil og solgte huset her.

Kählersbakken 10

tidligere Farimagsvej 68, hjørnet af Keramikvej (t.v.), Carlsborg, bygget 1914 ved arkitekt Ludvig Beldring* for murer­mester Lars Christensen, senere ændret

Christensen lejede de 2 lejligheder ud. 1916/17 overtog Herman H.C. Kähler huset som han boede i - død 1940. Han havde ikke mange skridt over vejen til sit værksted. Enkefru Anna Kähler boede på 1. sal til død 1970.

Kählersbakken 4

ligner nr. 3 overfor men står med upudsede røde mursten. Det er også bygget 1927, også af Johs. Tidemand-Dal og murermester J.P. Larsen, for Hans Henrik Thomsen, gårdkarl hos købmand Nandrup*.

19/4 2019
12: 59r
10: 59t
4: 59æ