Præstøvej 3

bygget 1897-98 for karetmager­mester Lars Hansen der flyttede ind i stueetagen 15/4 1898 og boede her - død 1933. Kvist­etagen lejede han ud. Enkefru Ane Margrethe Hansen ansatte karetmager­svend Henry Fossing der boede her o.1934-39. Enkefru Hansen og L. Hansens karet­mageri var her stadig 1948.

Kvistene mistede deres udskårne konsoller ved en renovering mellem februar 2002 og august 2004.

14/4 2019
64g