Præstøvej 13

bygget 1912 ved og for arkitekt og brand­inspektør Ludvig Beldring*; bygmester var antagelig murer­mester Lars Christensen der havde købt grunden af Brandt 1910 og selv plan­lagt et hus men i stedte solgte til Beldring, der boede han her med familie og tjeneste­pige. 1917 solgte han huset for 15.000 kr. til sin søster og svoger, lærerne Sofie og Otto Thiesen, og flyttede selv til Krumport 6. Thiesens flyttede hertil fra nabo­huset, nr. 15. Otto Thiesen (f. 1878) var i en periode medlem af byrådet. Han boede her stadig 1948, det sidste par år som pensionist. Fru Thiesen boede her stadig 1956, datteren Karen der også var lærer, 1960. Bygherrens og fru Thiesens far, pensioneret overlærer (skole­inspektør) Johannes Beldring*, boede på 1. sal senest 1916 - død 1923.

Omkr. 1970 havde Næstved-Bladet ved K. Jensen redaktion på 1. sal.

Tak til Helle Pedersen, f. Thiesen
16/4 2019
64s