Præstøvej 17

bygget 1903/04 af murer­mester Poul Nielsen i nr. 23 (ikke vist) der ejede huset 1906 og lejede det ud til assurance­bogholder Viggo Outzen med familie. Han byggede 1909 eget hus på Farimagsvej 61 og flyttede dertil. 1908 købte over­sergent Hermann V.B. Olesen huset. Han påbyggede fronti­spicen 1914. Da Næstved blev næsten afmilitariset 1923 lod han sig pensionere og nedsatte sig som tand­tekniker. Han ejede og boede i huset -1937. Her boede gennem­gående end en husstand.

Huset med den skæve kvist kaldes typen af eksperter, jeg kalder den totredjedels­huset: Efter klassiske normer skulle et respektabelt hus have fronti­spice (facadegavl), gerne under­støttet af en frem­springende facade (karnap). Men den skulle være i midten, så at facaden var symmetrisk omkring den. Det var der ikke rigtig plads til i småhuse. Løsningen blev denne asymmetriske type, der kan ses i utallige variationer i Næstved og overalt. Dette hus er et fint eksempel.

Præstøvej 19

bygget 1903 for kommune­lærer Niels Morten Jensen. Kvist tilføjet 1909, indgangs­fløj t.h. 1916-17. En renovering 2006 erstattede transparent berapning, også blå, med heldækkede farve og røde cement­tegl på taget med sort­glaseret tegl. Huset ligger højt på åsen er er vidt synligt sydfra.

Lærer Jensen ejede og boede i huset -1919, med familie, 1906 også tjeneste­pige og logerende kollega. Købmand Herman Hoff boede her o. 1921-25, farvehandler Hannibal Albertsen o. 1929-34; begge lejede 1. sal ud.

Præstøvej 25

bygget 1903 for stenhugger Niels Rasmussen der købte grunden 1904 og boede her 1906 med familie og logerende, men ingen tjenestefolk. Omkr. 1911-16 boede hans enke her, 1916 på 1. sal med stueetagen udlejet til fabriks­inspektør Niels Andersen. Slagter­mester og kreatur­handler Anton Nielsen ejede og boede i huset 1921 - mindst 1948.

Salgsbod t.h. bygget 1930 for blomster­handler Chr. Hansen.

I mange år var her stenhuggeri med gravsten, sidst o. 1980 ved Jørgen Ødder, o. 1970 tillige Irenes Blomster. Beliggen­heden var god lige over for indgangen til kirkegård og kapel.

18/4 2019
nr. 17: 64p
nr. 19: 64m
nr. 25: 64k