indre Jernbanegade

Jernbanegade 6

Teatergade 2
8/6 2004 kl. 7.47 © pelo

En beskrivelse af Næstved fra 1917 kalder Jernbane­gade Byens smukkeste Gade med store, flotte, moderne Bygninger. Jernbane­vejen blev anlagt gennem og over Sandbjerget 1870 samtidig med jernbanen, hvorved den gamle købstads rammer blev sprængt. Den var længe en grusvej, men 1909 vedtog byrådet at brolægge den. Nogenlunde fra den tid blev den kaldt Jernbane­gade. Som vi har set, blev dens ydre sydside bebygget 1876-1912 af kommunen og af foreninger med kommunal støtte. Den indre del vi nu går igennem, blev bebygget af private 1875 - 90'erne. Det var historicismens glans­periode: facader med stuk, keramik og gesvejs­ninger; i bevidst modsætning til både den gamle købstads lave bindingsværks­gårde og nyklassismens nøgne facader.

Den slags var endnu i kurs 1917, men modernismen forkastede det. I mange år var gaden forsømt og nedslidt. Men efter en serie restaureringer o. 2000 forstår man bedre skribenten fra 1917. Især hvis man husker at lægge nakken tilbage og se op.

Våbenbrødrene, Industri­foreningen (med Teknisk Skole), Odd Fellow, Næstved Kommune og Håndværker­banken brugte kendte københavnske arkitekter, K.F.U.M. brugte en lokal arkitekt. Ellers tegnede byg­mestrene nok selv husene.

De store moderne lejligheder, typisk med pigekammer, tiltrak familer af det bedre borgerskab der flyttede ud af den gamle bymidte.

Søeborghus her på hjørnet af Teatergade blev bygget 1896-97 for malermester C.K. Søeborg efter bevarede, men usignerede tegninger, nok af en lokal bygmester. Bygherren flyttede selv ind i sit nye hus. Huset blev restaureret 2003-04 ved arkitekt Henrik Sørensen for brdr. Lodal.

Jernbanegade 5

Jernbanegade 5
22/4 2005 kl. 10.19 © pelo

hjørnet af Ramsherred, er bygget 1907-08 af tømrer­mester, entreprenør Carl Jensen, der selv flyttede ind, og restaureret 1997 og 2000-2002 for Sthurs Farvemessen.

Carl Jensen var Næstveds store bygherre. Han byggede også nabohuset i Ramsherred og 4 andre store huse i Jernbanegade, alle 1906-09.

Jernbanegade 4

Jernbanegade 4, tympanon
9/5 2002 kl. 18.26 © pelo

er bygget 1893 for urmager­mester Peder Jensen der flyttede hertil fra Vinhusgade med sin forretning. 1999 restaureredes facaden ved arkitekt Jan Høyer Hansen, Erik Jensen Design, Jyderup.

Jernbanegade 3
17/4 2003 kl. 12.37 © pelo

Jernbanegade 3

er bygget 1898 for Odd-Fellow-logen ved den celebre københavnske arkitekt C.L. Thuren der brugte lokalt frem­stillede facade­kakler fra Kähler. Logen lod huset restaurere 2002 ved John Møller med arkitekt Knud Toftvad som konsulent.

Sct. Mortens Kirke

nordfacade
4/7 2006 kl. 8.06 © pelo

Jernbanegade munder ud ved Sct. Mortens Kirke fra middel­alderen. Her passerer vi købstadens grænse indtil ca. 1870.

18/9 2010