Søeborghus

Teatergade 2, Jernbanegade 6
8/6 2004 kl. 7.26 © pelo

Teatergade 2, Jernbane­gade 6, bygget 1896-97 for maler­mester C.K. Søeborg*. Tag­konstruktion og forretnings­facader ændret 1945 ved arkitekt Knud Andersen. Restaureret 2003-04 ved arkitekt Henrik Sørensen for brdr. Lodal.

Københavnertårnet inspirerede vel til det på hjørnet Jernbane­gade Kattebjerg i den anden ende af karréen (2 sider frem). De havde begge flagstang og gelænder på toppen. Tårnet brændte 15/2 1969 og blev først retableret ved restaureringen 2003-04, omend ikke helt med sit oprindelige udstyr.

Huset rummer 9 lejligheder og et butiks­areal på 180 m2.

I den velbeliggende hjørne­forretning:

Mod Teatergade (t.v.) var der servering 17/10 1900 til 1972

Mod Jernbanegade, t.h., var der tobaks­forretning o. 1901-80

og radio-, plade- og tv-forretning o. 1958-70, først Kruse & Hansen der 1962 opslugte Crown Radio, fra 1962/63 Kruse.

I kælderen derunder var der håndværk med butik

I den fine hjørne­lejlighed bag balkonen var der liberalt erhverv

Et eller andet sted i ejendommen var der anlægsgartner­forretning, o. 1925 ved Jens Peter Henriksen, o. 1943-60 Knud Nielsen. To kolonial­handlere med forretning i Sct. Mortensgade 1 boede her: Jørgen Kristensen o. 1916 og William Larsen o. 1925; o. 1906 også skotøjs­handler Sophus Jensen der havde forretning i Torvestræde 13-15, fraflyttet til Jernbanegade 5 overfor.

2015 overtog genbrugs­forretningen i nabo­huset (1 side frem) hele stueetagen. 2015 overtog genbrugs­forretningen i nabo­huset (1 side frem) hele stueetagen.

Højskolehjemmet

blev oprettet 1902 på initiativ af pastor H.P. Meinertsen, Fodby. Det drev pensionat her 22/10 1902 - mindst 1916; Meinertsen forklarede: Næstved er jo baade Garnisonsby og rummer ogsaa ellers mange unge Mennesker, der ikke har noget egentligt Hjem i Byen .. der her som andet Steds vil være baade Rejsende, der foretrækker at bo paa et Højskole­hjem fremfor paa et Hotel, og Folk, der under et kortere Besøg i Byen ønsker at opholde sig et saadant Sted (SS-D 15/10). Fra januar 1904 suppleres med et soldater­hjem i et værelse. 1906 boede bestyrerinde Kirsten Nielsen i stueetagen med direktrice Caroline Jensen, husholdnings­elev, tjeneste­pige og en logerende syerske. 1911 var hun afløst af Astrid Coff (f. 1876) med medhjælperske, stuepige og køkkenpige, virksomheden var fordelt på stueetage og 1. sal. 1916 boede frk. Coff, to stuepiger, kokkepige og pensionærer på 2. sal; da havde pensionatet også en afdeling i Ramsherred 18 hvor det herefter boede.

Trods den udtrykkelige grundlæggelse 1902 oprettedes et højskole­hjem i Næstved allerede 1891 på initiativ af pastor Dam, Rønnebæk. Det lejede sig i oktober samme år ind et sted i Ny Østergade (nu Kattebjerg) - måske det senere Unge Mænds Hjem - hvor det stadig var 1892.

rejsegilde 27/3 1897

rejsegilde 1896
1897, ukendt fotograf

Et rent gæt: Fotografen kunne være Carl E.H. Kaiser der åbnede sit atelier øverst i Teatergade 2 (t.v.) straks huset var færdigt.

bygningshistorie

Grunden tilhørte Næstved Kommune. Den var den sidst på denne del af Jernbane­vejen, så en utålmodig offentlig­hed kaldte den Gabet. 24/7 1896 købte malermester Søeborg den på auktion. Andre interesserede var naboerne: urmager­mester P. Jensen og murermester Ole Petersen ( 1 og 2 sider frem).

Et vilkår var at køberen skulle bygge en 2-etages hjørne­bygning inden udgangen af 1897. 2/9 indsendte Søeborg tegningerne; Næstved Tidende 3/9: Ejendommen vil efter Tegningen at dømme blive den smukkeste og anseligste i Nestved. Byrådet til­sluttede sig den bedømmelse og godkendte planen; man var positivt overrasket over at huset blev med 3 etager - og en smule bekymret: Kan man nu være vis paa, at Vandet i Ildebrands­tilfælde kan naa op i Højde med Tagryggen?

Huset havde fra begyndelsen store forretnings­vinduer - meget moderne.

indflyttere

Hvem flyttede ind i det fine nye hus? Det giver folke­tællingen 1/2 1901 et tilnærmelses­vist svar på. Den opregner 6 beboelses­lejligheder, 3 med erhverv og beboelse, 1 kun erhverv.

I stueetagen:

På 1. sal:

På 2. sal:

Antagelig på kvisten der ikke nævnes særskilt:

Solid middelklasse, især selvstændige. Den traditionelle husholdning er stadig frem­herskende: Tjeneste­folk og med­hjælpere bor hos arbejds­giveren, omend med­hjælpere nu har status af logerende.

Søeborghus 1946
Melberg 1946, udsnit; NæstvedArkiverne 2484

huset 1946

og i det væsentlige indtil 1969

før restaurering

før restaurering
28/5 2002 kl. 8.25 © pelo

Sådan så huset ud i maj 2002, og i alt væsentligt fra branden 1969 indtil det blev pakket ind til restaurering i efteråret 2003.

Teatergade 2

Teatergade 2
16/9 2001 kl. 10.02 © pelo

før restaurering

Bag de store nordøst­vendte kvist­vinduer var der foto­atelier 1897-1935, 1897-1905/07 ved Carl E.H. Kaiser der flyttede til Fixhus, 1912-35 ved Søren Sørensen der flyttede over i jernbane­gade 1.

Teatergade 2
8/6 2004 kl. 7.47 © pelo

Jernbanegade 6

Jernbanegade 6
27/5 2002 kl. 17.05 © pelo
Jernbanegade 6
27/5 2002 kl. 17.05 © pelo
9/3 2020
59, 319