Kattebjerg 3

Kattebjerg 3
27/2 2006 kl. 12.38 © pelo

Forretningsfacaden er nyere. Facaden renoveret sidst i 2005, især forretnings­facaden der har fået fjernet sin stiftmosaik.

Et side- og baghus med værksted og beboelse for endeel Familier brændte 1869 og blev genopbygget (NA 30/9, 9/12). 1891/92 købte C.C. Nielsen af Næstved Kommune en parcel af skråningen bag forhuset; et nyt baghus (ikke vist) er vel bygget kort efter - Nielsen færdig­meldte en bygning 1895.

Gården tilhørte o. 1810-27 skole­lærer Frantz H.Striboldt* der brugte den til udlejning. De flg. ejere boede her selv om lejede også ud:

Fra først i 1850'erne tømrer, maskin- og mølle­bygger Niels Lorentzen* der boede her - død 1875. 1872 afstod han sit værksted til Ole Hansen der var her til 1879/80; 1880 boede Hansen i nabogården (1 side frem).

Enkefru Ane Christine Lorentzen boede 1880 til leje på kvisten med en ugift datter, senest 1877 havde hun solgt gården til skomager­mester C.C. Nielsen* der april 1872 var flyttet fra Torvestræde hertil hvor han vel overtog det eksisterende skomager­værksted. Han boede i forhusets stueetage, 1880 også med 2 svende og 2 lærlinge, 1890 nådlejomfru, svend og 2 lærlinge. 1897 købte han Ramsherred 15 af smedemester Niels Peter Rasmussen og flyttede dertil. Rasmussen fik til gengæld lejlighed med værksted i huset her indtil han mellem 1906 og 11 flyttede til nabohuset (1 side frem).

Unge Mænds Hjem

Næstved Højskolehjem blev stiftet i september 1891 med pastor Dam, Rønnebæk, som initiativ­tager og første formand. Måneden efter lejede foreningen lokaler her i Ny Østergade, rimeligvis i gården her. Foreningen må være blevet opløst eller splittet, eftersom en forening af samme navn blev grundlagt 1902 og fik lokaler i Søeborghus.

Den første højskole­forening har vel været identisk med eller forløber for Unge Mænds Hjem der boede til leje her op til 1896/97 da foreningen ved læder­handler Anders Christian Rasmussen* og indre­missionær Hans Nielsen købte gården af C.C. Nielsen. 1901 stod foreningen som ejer af huset, på 1. sal i forhuset boede bestyrer­inde frk. Kristine Nielsen med 3 tjeneste­piger og 11 logerende unge mænd, svende og lærlinge; 1906 bestyrer R.J. Hansen med familie, 2 tjeneste­piger og 16 unge mænd, også i en mellem­bygning. Sydsjællands Social-Demokrat forklarede usentimentalt: I Herberget for rejsende Svende i Ny Østergade, som har til Opgave at hæmme Tiggeriet ved Dørene, bydes der gratis de rejsende Logi og nogen Spise og Drikke (18/10 1905). Hjemmet ophørte vist før 1911 da folke­tællingen ikke længere viser spor af det. Omkr. 1906-16 stod læder­handler Rasmussen som ejer af gården.

Bag Unge Mænds Hjem stod vel KFUM Næstved, stiftet 3/11 1886. Moder­foreningen brugte vel også lokalerne, i hver fald sad dens skilt over gadedøren. December 1912 flyttede KFUM i egen nybygning.

kælderforretningen

her (t.v.) er for en gangs skyld bevaret. De var tidligere almindelige. Her boede

andre

Her var pottemageri 1882 - mindst 1890 ved Fr.S. Kofoed der 1890 boede i stueetagen med familie, tjeneste­pige og svend. 1884 - mindst 1925 havde dame­skrædder­inde Regine Mørup forretning t.h. Hun boede henne i nr. 11, men da manden, tømrer­mester tømrermester J.N. Mørup, døde 1896, flyttede hun også privaten hertil og boede i stue­etagen med børn og et skiftende antal syersker; senest 1929 blev hun aldersrente­nyder og flyttede til Ostenfeldts Stiftelse hvor hun døde 1944.

Mekaniker Theodor E. Jensen havde forretning med cykler, motorcykler og biler her o. 1918-25. Han ejede gården og boede i forhuset, 1921 med familie, tjeneste­pige og lærling. 1923 afhændede han cykel­forretningen til Hans Sivertsen der ved udgangen af 1925 flyttede til Ringsted­gade 20. Jensen boede her -1933/34.

Bager Søren Andersen drev iskonditori ca. 1922 - 1929, fraflyttet til Ramsherred 27. Her var kaffe- og smør­gforretning o. 1922-60, fra senest 1957 Ellen ved frk. Ellen Schou, tilflyttet fra hjørnet skråt overfor.

Her var Ego's Magasin med herretøj 1950 - mindst 1955 ved Ego Jørgensen (d. 1960), tilflyttet fra Torve­stræde 10 hvor privaten også var. T.v. var Meldal Rens 1959 - mindst 1970. 18/10 1974 åbnede Stefanie Bach Sydsjællands Rejse­bureau; hun solgte pr. 1/1 1995 til kæden FDM travel der flyttede sit bureau hertil fra Købmager­gade 12.

T.h. forhandlede Håndelaget tøj med kunst­håndværks­præg 1977-90/91. Midt i 90'erne fulgte Næstved Armycenter, lukket 2005.

12/3 2020
81, gl. 51