Kattebjerg 7

Kattebjerg 7
23/6 2010 kl. 17.58 © pelo

bygget 1901 for vognmand Niels Hansen* efter nedrivning af det tidligere hus; sidehus iflg. BBR fra 1942

Vognmand og brændsels­handler Niels Hansen* ejede både nr. 5 og 7 (matr.nr. 79 b og 79 a) 1876 - død 1922. Han boede selv her i nr. 7 med familien, 1890 også en tjeneste­pige. 1901 lod han de gamle bygninger rive ned og byggede to nye forhuse i stil med det lidt ældre nr. 3 så at husrækken nr. 3-7 fik et ensartet præg. Han boede selv i forhusets stueetage. Enkefru Caroline Hansen ejede og boede i huset -1941.

Omkr. 1910 blev Niels Hansen avlsbruger og overdrog vognmands­forret­ningen til Jens Jørgensen der boede i stueetagen til sin død 1932, 1921 med hus­assistent og 3 kuske, 1925 med kusk og chauffør.

Her var træværksted o. 1904-49, o. 1904-20 ved tømrer­mester Hans Sophus Hansen, i 30'erne ved tømrer­mester Børge Christensen der også var bygnings­snedker, o. 1949 Næstved Model­snedkeri ved K. Bülow Nielsen.

Omkr. 1920-39 havde De Forenede Bryggerier depot i gården, indtil 1924/25 ved ølhandler Niels Jensen (d. 1939) der boede på 1. sal med familie og hus­assistent, så ved Hans Nielsen der flyttede depotet til Ramsherred 19A.

På kvisten boede tand­tekniker frk. Lydia Lauritzen o. 1924-56. Her var malerværksted o. 1936-60; og smedje o. 1943-70, o.1960-70 ved Dan Petersen. Land­inspektør H. Juul Nielsen boede her 1944/45 - mindst 1949.

detalje
17/9 2001 kl. 13.34 © pelo
14/3 2020
79a, gl. 52