Kattebjerg 9-19

Kattebjerg 9-19
19/8 2006 kl. 15.09 © pelo

hjørnet af Krumport (t.h.), 20 lejlig­heder bygget 1984-85 af Boligfonden Bikuben ved arkitekt Erik Rask Larsen, Peter Karstensens tegnestue, for andels­bolig­forening. Byggeriet præmieredes 1986 af Næstved Kommune.

De tidligere huse (nedenfor) blev revet ned 1971-72 for advokat Erik Andersen og tømrer­mester Frede Knudsen der ville bygge et butiks- og kontorhus. Men den attraktive hjørne­grund med udsigt til Sct. Mortens Kirkes kor kom til at henligge som tomt, reserveret en evt. udvidelse af rådhuset. Først da den var opgivet, kunne der gives bygge­tilladelse, nu beboelse uden butiks­lokaler.

I mellem­tiden var gruspladsen blevet brugt til parkering med kæle­navnet Knudsens Plads. Da samme tømrer­mester Frede Knudsen i januar 1981 forbigående spærrede den med jordvolde, vist på grund af et uafklaret forsikrings­spørgsmål, blev den omdøbt til Skytte­graven.

Kattebjerg ca. 1870

Kattebjerg ca. 1870
foto J.F. Busch ca. 1870, original i Næstved Museum

hjørnet Kattebjerg 13, Krumport 1

var som hele denne side af Krumport del af købmand H.H. Wittes*, så sønnen postmester I.N. Wittes* udlejnings­huse. Blandt lejerne var senest 1845 sadelmager­mester Hans Christian Friis Møller. Næstved Avis 4/11 1862: For at forebygge den Uorden, der finder Sted ved Gravning af Byens Sand­banke, har Communal­bestyrelsen fundet det nødvendigt, at Sand­gravningen for Fremtiden bliver Opsyn og Paaviisning under­given ... Sadel­mager Møller, der boer i Krumport­strædet, ved Opkjørslen til Sand­banken, er antaget til at føre Tilsyn. Møller boede her til sin død 1864, i avisen (27/10) sagde hans 11 børn farvel. Enkefru Nicoline Clausine Møller overtog opsynet med sand­banken; hun boede her stadig 1870.

1866 solgte enkefru Witte gården til genboen, skomager­mester M.S. Møller*, der ejede flere huse i kvarteret. 1875 lod han den nedrive og erstatte af en ny i grundmur (nedenfor).

Kattebjerg 11

bagved var ikke bebygget her o. 1870. 1884 byggede tømrer­mester Julius Lorents Christian Lorentzen et ny hus (nedenfor).

Kattebjerg 9

bagest, gavl og kvist skimtes, 9 fag bindings­værk i 1½ etage, ejere og beboere:

----
Husene blev revet ned 1971-72 for for tømrer­mester Frede Knudsen & advokat Erik Andersen.

T.v. baghuse Østergade 1-5

tidl. Kattebjerg 9

Kattebjerg 9, 1967
Næstved Kommune 1967, NæstvedArkiverne 6179

ombygget i grundmur 1919 for fhv. parcellist Jens Peter Hansen der ejede og boede i huset 1919-37

tidl. Kattebjerg 11

Kattebjerg 11, 1967
Næstved Kommune 1967, NæstvedArkiverne 6175

bygget 1884 af tømrer­mester Julius Lorents Christian Lorentzen der ejede og boede i det -1891/92. Kollegaen J.N. Mørup boede her 1884 - død 1886; fru Regine Mørup var dame­skrædder­inde og flyttede efter mandens død hen i nr. 3.

Murermester Hans Christiansen* boede fra senest 1890 på 1. sal, tilflyttet fra Kompagnistræde 7; han ejede huset 1891/92 død 1927 og ombyggede det 1896 og 1901. Efter Christiansens død købte kommunen 1927-28 huset og brugte det til udlejning til brand­mænd; det skulle forkorte udryknings­tiden fra den nærliggende brand­station i Teatergade. 1929 udgravedes en passage til formålet. De frivillige brandmænd her var gennem­gående håndværks­svende og maskin­arbejdere; 1937/38- boede her en professionel brandmand.

Malermester Evald Nielsen boede her o. 1929-60, vel til død 1964, tømrer­mester Aage Hansen o. 1938-49.

tidl. Kattebjerg 13

Kattebjerg 13, 1967
Næstved Kommune 1967, NæstvedArkiverne 6177

bygget 1875 for skomager­mester M.S. Møller* der ejede huset -1884/85.

Hans Mortensen drev værtshus her o. 1877-83.

Her var detail­handel o. 1880-1910

Landpost Lars Nielsen ejede og boede i huset 1906 - mindst 1925, tilflyttet fra Ramsherred 13. Fru Ane Sophie Nielsen der var jordemor, boede her -1943/44.

Håndværkere:

16/3 2020
9: 78, gl. 53
11: 77f
13, Krumport 1: 77c, gl. 56