Krumport 3

Krumport 3
5/8 2007 kl. 16.11 © pelo

bygget ad flere gange

Småkører, senere vogn­mand Christian Hansen (1837-1922) ejede huset 1871- og boede i stueetagen indtil død og udlejede til 1-3 arbejder­familier, typisk var der 2 lejlig­heder i stuen og 2 på kvisten. 1911 var han gået på pension og gik til hånde i den ugifte datter Hansines rulle­forretning her. Hun havde arvet huset i 1925 og var her stadig 1956, siden 1932/33 som alders­rente­nyder.

1942 købte naboen (1 side tilbage) murer­mester Carl A. Michelsen huset. Han boede her - mindst 1948 og ejede det - død 1950, enkefru Sofie Michelsen ejede huset 1954.

Senest 1958 - 1963/64 drev frk. Carla Brandt og fru Else Holm børne­parkering, privat børnehave, i lejede lokaler her.

Fagforeningshus fra 1964 til mindst 1983. Dansk Metalarbejder­forbunds afdeling i Næstved, stiftet 20/7 1894, flyttede hertil 1964 fra den tidl. brandstation i Teatergade, der skulle nedrives til fordel for HB Comus, senere Kvickly. Papir­arbejdernes forbund lejede sig ind. Omkr. 1/11 1978 flyttede Metal til nybygget hus på Vadestedet, og Arbejdernes Fælles­organisation overtog huset her. Social­demokratiet, AOF og blikken­slagernes og tjenernes fag­foreninger blev lejere. 1983 flyttede Fælles­organisationen til Farimagsvej 22, og Dansk Kommunal­arbejder Forbund overtog huset her. Det flyttede til Toldbodgade 8 og solgte 1996 huset her til familien Rahbek der meget passende kaldte det Bakke­huset. 1906 blev huset delt i 2 ejer­lejligheder.

Et tidligere hus her tilhørte o. 1781-91 garver og daglejer Peder Bang der også boede her; hans enke ejede det 1801.

Krumport 5

Krumport 5
11/9 2006 kl. 14.09 © pelo

bygget 1900 for Uldstrikkeren, uldhandler og trikotage­fabrikant L.P. Petersen*, der byggede flere huse i Næstved. Han købte bygge­grunden her april 1900 af fhv. gæstgiver Hans Frandsen nede på hjørnet (1 side tilbage) og boede her selv o. 1901-06 med familie, 1901 også husjomfru og strikke­jomfru, 1906 på hele 1. sal med tjeneste­pige og butiks­jomfru; hans butik var i Torvestræde 8. 1907 byggede han Ramsherred 16, Sct. Mortensgade 8 og flyttede derhen.

Omkr. 1901-06 var der maskin­strikkeri i stueetagen ved enkefru Mette Dorthea Matzen der boede her med to børn, tilflyttet fra Farimags­vej. Måske var hun under­leverandør til Uldstrikkeren.

1901 boede her 4 familier, 26 personer. Det var arbejder­familier uden tyende. Nu er her 4 lejligheder, 3 beboelses- og en erhvervs-, foruden værkstedet t.v.

1929 solgte Uldstrikkeren huset til vognmand Poul Nielsen. Her var Duco-autolakereri senest 1934 - august 2006, 1947 - 1960 ved malermestrene Ewald Jørgensen og Elof Johansen der 1946 havde købt huset, sidst Vagn og Flemming Jørgensen.

Krumport 7

Krumport 7
30/6 2008 kl. 9.01 © pelo

bygget 1906-07 af murer­mester Lars Christensen (f. 1859) der stadig ejede huset 1925 og boede i det o. 1916-38, de sidste år som forhen­værende, efter­fulgt af sønnen murer­mester Carl S. Christensen (f. 1891) o. 1921-60, i 1960 Carl S. Christensen & Sønner; senior boede her stadig, sønnerne Sv. Rømer Christensen og Jens Rømer Christensen boede andetsteds. Nu er her 4 lejlig­heder og 2 kælder­værelser.

Krumport 9, nedrevet

Krumport 9 ca. 1920
postkort ca. 1920, ukendt fotograf

bygget 1875 for skomager­mester M.S. Møller der ejede flere ejen­domme ved Krumport. Huset her solgte han 1880 til husmand, tidl. beværter og møller Hans Madsen der samme år åbnede detail­handel her. Han boede her stadig i 1889, året efter var han flyttet ned op hjørnet Krumport Østergade men ejede stadig huset her. De øvrige 3 lejlig­heder udlejede han til andre arbejder­familier, i alt 21 personer. 1892 - 1917 var ejeren sergent, forsikrings­agent Theodor Hahn der også boede her o. 1904-11. Så boede her gennem­gående 6 arbejder­familier. Huset blev revet ned 1961. På grunden er der nu et lille grønt anlæg op til rådhusets gård.

18/3 2020
3: 76, gl. 55
5: 77a, gl. 56
7: 77g
9: 77d