BorgerService

BorgerService, Rådmandshaven 20
22/3 2002 kl. 9.44 © pelo

Næstved Kommune, Rådmands­haven 20, bygget 1981-83 ved arkitekterne Knud Holscher og Svend Axelsson.

Ved en ombygning midt i 90'erne blev den ene af de to atriumgårde inddraget til kontor­område, hvorefter administrations­bygningen pr. 5/4 1997 kaldes Service­Center. Over­bygningens indeklima har ikke været godt, og den blev sløjfet ved ombygningen 2008-09 (nedenfor).

I 1970erne, efter kommune­sammenlægningen, var Næstveds fjerde rådhus blevet for lille. 1978 vedtog byrådet at bygge et nyt på sin grund her. Men finanserne strammede til, modstanden mod udgiften voksede. I 1979 kastede Næstveds bygge­matador Bøje Nielsen yderligere grus i maskineriet ved at tilbyde kommunen 12.000 etagemeter her, vederlags­frit mod tilladelse til at bygge to højhuse på hver 30 etager. Kommunen prøvede at forhandle ham ned på 15, men endte i 1980 med at opgive begge projekter. I stedet vedtog man i 1981 denne administrations­bygning. Efterfølgende blev parken anlagt.

Næstved Kommunes Administrationsbygning, Rådmandshaven 20
9/6 2002 kl. 17.29 © pelo
Næstved Kommunes Administrationsbygning, Rådmandshaven 20
9/6 2002 kl. 17.31 © pelo

udvidelse

ccccc
23/7 2012 kl. 17.22 © pelo

2008-09 ved Arkitema som følge af kommune­sammenlægning 1/1 2007

24/7 2012