Slusehuset
9/6 2002 kl. 17.36 © pelo

Slusehuset

Rådmandshaven

Den Næsbyholmske (tidl.: Danneskioldske) Kanal byggede huset til opsyns­manden ved kammer­slusen her. Den første hed Jens Petersen og blev lønnet med fri bolig samt 1 favn brænde og 3 rdl. årlig til husets vedlige­holdelse. Kanal­driften blev gradvis afviklet hen ved 1870. En overens­komst 1872 overdrog huset til Herlufs­holm der hele tiden havde ejet grunden. Godset afhændede det sammen med Maglemølle til den nye papir­fabrik.

Fabrikken brugte det til arbejder­bolig

Siden har det været udgangs­punkt for kanosejlads på Suså der blev organiseret 1942. Fra industri til oplevelses­økonomi. 2014 åbnede ishus med café med fin beliggenhed her.

12/2 2016
tak til fhv. arkivar Rasmus Nielsen