Ågade 7

hjørnet af Reistrupvej, bygget 1897(-98) for over­sergent, senere gymnastik­lærer Hans Valdemar Møller Olufsen der ejede og boede i huset - mindst 1911. 1916 sad enkefru Olufsen tilbage. Fotografparret Knud og Jenny Knudsen* ejede og boede i huset o. 1924-, i perioder med en hus­assistent, i perioder med 1 eller 2 svende, blandt dem datteren Clara Knudsen der o. mindten af 1940'erne også var røntgen­fotograf ved sygehuset. Knudsen boede her stadig 1971, vel til død året efter.

Ågade 9
5/5 2005 kl. 11.18 © pelo

Ågade 9

bygget 1915 ved arkitekt Johs. Tidemand-Dal for anlægs­gartner Folmer Madsen; tilbygning (ikke vist) før 1958.

Folmer Madsen (1877 - 1963) boede huset med familie, men ingen tjeneste­folk, 1916 var førstesalen lejet ud til amts­fuldmægtig Engelbrecht Teisen der boede alene. Madsen havde fra 1909 forretning på skiftende adresser i byen og drev også sin virksomhed hjemmefra. 1927 flyttede han til Vordingborgvej 6.

1930 købte kommunebogholder Holger Hansen huset og flyttede hertil fra Kompagnistræde 10 og boede her - død 1944/45; enkefru Laura Hansen boede her stadig 1948, men solgte 1946 huset til redaktør (1937-50) ved Syd­sjællands Venstre­blad Kr. Thureholm der flyttede hertil fra Østergade 11. 1958 solgte han, eller rettere fru Thureholm, huset til Sct. Mortens Kirkes menigheds­råd som bruger det til præste­bolig.

Ågade 12
9/5 2004 kl. 14.28 © pelo

Ågade 12

2 lejligheder, bygget 1912 af murermester Karl Christensen der stadig ejede huset 1916 og snart efter solgte det.

1916 var lejerne

Cand.pharm. ved Løve Apotek Sofus Soltau Sivertsen købte huset 1919 og boede i det - død 1941, 1930- som pensionist.

nr. 10

der anes t.h., er identisk, men spejlvendt, bygget samtidig. Også det lejede Christensen ud o. 1916. Senest 1921 - død 1958 ejede skrædder­mester Chr. Elbo huset og boede i stueetagen; han drev forretning i Ringsted­gade 13 1914-34, så i Kirkestræde 3 indtil 1941/42. Sønnen Otto Elbo var journalist og lokal­historiker. Ovenpå boede over­dyrlæge Chr.A. Jørgensen o. 1939-48.

Ågade 6

I folkemunde Lille Amalienborg, bygget 1928-29 ved arkitekt Gunnar Christensen for købmand Harald Morning der flyttede hertil fra nr. 4 (ikke vist). Familien boede her - mindst 1960, jævnligt med en hus­assistent.

Harald Morning (f. 1882) var grosserer og fabrikant i korn og foder­stoffer. 1927 lejede han et Stykke af Fattiggaardens Have for at bygger et nyt pakhus der bliver dobbelt saa stort som de, der alt liggger paa Havnepladsen .. skal kunne rumme ca. 200 Tons (SS-D 12/5). Grunden var nok ca. Kanalvej 1. 1936-49 drev han Næstved Fiskemelsfabrik I/S, Rislev. Sønnen Aage Morning videre­førte virksom­heden; han købte 1951 villaen Farimagsvej 10.

I ikke helt god overensstemmelse med husets øgenavn drev grossereren o. 1934 amerikansk hønseri eller fjerkræ­federi i kælderen. Næstved Tidende 17/1 1934:

Hos Købmand Morning i Aagade er der i Kælderen indrettet et stort Hønseri. 4000 Kyllinger og unge, fede Høns larmer rundt i fler­etagers Bure, der er indrettet fuldstændig efter det amerikanske Princip. Dyrene bliver ikke mere end 8 Uger gamle, saa er de slagte­færdige. Hver Uge afgaar der 4-500 Stk.

Hvem troede at burhøns var en nyere opfindelse ... Partikulier og hønserist Peter Petersen stod for driften og boede også i huset.

26/10 2019
7: 192bi
9: 192ba,bc,ee
6: 192bh
10: 192dv
12: 192bg