Ågade 2

Ågade 2
28/3 2005 kl. 11.23 © pelo

og Indre Vordingborgvej 26 (t.h.)

Valdemar Nielsen (1862 - 1934) flyttede hertil fra Kattebjerg 5 og åbnede 7/12 1900 Kolonial­huset FREM, også med værtshus, i den daværende hjørnebutik. Han boede her også med familie, intet personale. Senest 1910 overdrog han forret­ningen til Hans Albrecht (Albert) Hansen, 1911 boede begge her.

1912 købte Arbejdernes Fælles­bageri ejendommen. Albert hansen blev brug­uddeler overfor, Vald. Nielsen blev ansat som forretnings­fører / bestyrer her. Også hans efter­følgere boede her med familie og hus­assistent:

Omkr. 2005 boede Kristelig Fag­bevægelse her, der er bo- og naboskab i sidehuset.

Arbejdernes Fællesbageri

Ågade 2, bageri
18/3 2008 kl. 12.10 © pelo

Ågade 2, bygget 1912-13 ved arkitekt Ludvig Beldring* for Arbejdernes Fælles­bageri; murer­mester Lars Christensen og tømrer­mester Lars Larsen vandt de tunge entrepriser; udvidet bagud 1919 og t.h. 1934. Den imponerende skorsten bagved er blevet fældet.

I det aflange gavlfelt stod ARBEJDERNES FÆLLESBAGERI

Med ironi, kærlig eller hånlig, kaldtes arbejder­bevægelsen den trepattede ko - parti, fag­bevægelse og kooperation: virksomheder ejet af arbejderne og drevet af fag­bevægelsen. Kooperationens flagskib i Næstved blev Akts. Arbejdernes Fælles­bageri for Næstved og Omegn. Initiativet kom fra Arbejdernes Fælles­organisation 1908, selskabet stiftedes året efter ved aktie­tegning. 10.000 Halvtreds­ører blev til Arbejdernes Fælles­bageri, som det hed i Sydsjællands Social-Demokrats jubilæums­artikel 4/5 1938, idet aktierne á 10 kr. skulle indbetales i løbet af 5 måneder med 50 øre om ugen. Formand var A.M. Kristensen*, partiets forretnings­fører 1899-1914, Social-Demokratens redaktør 1905-19, Næstveds borgmester 1919 - død 1938.

Produktionen begyndte 9/5 1913. Sloganet Fuldvægtigt Brød til den rigtige Pris var velvalgt op til og under 1. verdenskrigs dyrtid, da virksomheden roste sig af at den havde for­anlediget en lavere maksimal­pris på brød end den de private bagermestre ville have.

1965 fusionerede det med Ringsted Fællesbageri: Rinæs Brød A/S. Ca. 1971 ophørte bagning her, bygningerne blev brugt til lager og distribution. Virksomheden ophørte 1978/79.

Indre Vordingborgvej 24
15/3 2002 kl. 11.56 © pelo

Indre Vordingborgvej 24

en del af hjørne­ejendommen (ovenfor), opr. 4 (nu 6) lejligheder, bygget samtidig og også for Valdemar Nielsen der ejede begge fløje -1912. Lejere:

Da Fællesbageriet overtog huset 1912 blev lejlig­hederne lejet ud til vennerne:

27/10 2019
2: 192br,ø
24: 192dx