Brandtsgade 26

Brandtsgade 26
5/9 2007 kl. 8.41 © pelo

Murermester Jens Christensen* byggede huset 1914 til sig selv. Nu 4 ejer­lejligheder. Baghus (ikke vist) 1919 ved arkitekt Ludvig Beldring.

Sammenlign evt. med den funktionalistiske nabo (nedenfor)! Det to huse løser næsten samme opgave: lejligheder i 3 etager og baghave.

Jens Christensen flytterde hertil fra nr. 22 (nedenfor). Han boede selv på 1. sal med familie, i perioder også logerende. 1932/33 flyttede murer­mester og bygnings­konstruktør K.P. Ladefoged ind i huset. De byggede 1935 villa overfor og flyttede derover med murer­firma J. Christensen & P. Ladefoged.

detalje
5/8 2003 kl. 8.29 © pelo

Brandtsgade 24

Brandtsgade 24
5/9 2007 kl. 8.40 © pelo

bygget 1946 med 6 lejligheder, nu ejer­lejligheder, ved arkitekt Johs. Tidemand-Dal for malermester Axel Houmaae*.

Sammenlign evt. med den historicistiske nabo (ovenfor)! Det to huse løser næsten samme opgave: lejligheder i 3 etager og baghave.

Brandtsgade 22

Brandtsgade 22
5/9 2007 kl. 8.40 © pelo

Murermester Jens Christensen* byggede huset 1899 til sig selv. Nu 6 lejligheder. Han havde købt grunden af isen­kræmmer Bahnsen. 1902 købte han også bygge­grunden nr. 24 (ovenfor), 1913/14 også nr. 26 af Bahnsen.

Jens Christensen* ejede huset her -1913 og boede selv på 1. sal med familie, 1901 også to svende og to lærlinge, 1906 en lærling. 1914 byggede han nr. 26 (ovenfor) og flyttede derop. Han var også med i det konsortium der byggede hjørne­ejendommen Brandtsgade 23, Vordingborgvej 10.

I stueetagen boede vognmand P. Houmaae* senest 1901 - 1936/37 med familie og en større husstand, fx. 1921: chauffør, 2 tjeneste­karle og 2 hus­assistenter. 1913 købte han huset. I sine unge år som mælkekusk grundlagde han 1882 Næstved Ismejeri. Han var ledende medlem af afholdslogen Concordia og formand for det byggeudvalg der opførte logens bygning på den anden side af Vordingborg­vej.

1913-14 byggede sønnen, malermester Axel Houmaae*, Godthåbs Allé 4, værksted her. Da Houmaae senior havde mistet sin kone, boede han i sit sidste år hos sønnen.

detalje
5/8 2003 kl. 8.30 © pelo

Brandtsgade 18

enfamiliehus, bygget 1895-96 af murersvend Lars Christensen, Kildemarksvej. Han havde købt grunden af købmand Brandt* (skøde 29/2 1896) og solgte det færdige hus til fhv. gårdejer, partikulier (: bemidlet pensionist) Jens Hemmingsen (skøde 15/6 1897) der boede her med familie indtil mindst 1906. Hans enke Mette Sofie Hemmingsen ejede og boede i huset - 1911, støberi­arbejder på DEFOR Jens Hemmingsen 1911-36. Ingen tjenestefolk, ingen andre beboere.

Det er det udtryk Lejerbo har forsøgt at genoptage i nr. 6, 10 og nr. 7

4 andre huse

af samme type på denne side af Brandtsgade:

nr. 20

er bygget 1897-98, også af murersvend Lars Christensen. Han solgte 1898 det nye hus til kommunelærer, kantor Niels Leth Ankersen der stadig boede her 1904 med familie men ingen tjeneste­folk. Senere ejere og beboere:

nr. 12-16

er bygget af tømrermester H.C. Aaris o. 1899. Hanr købte det samlede areal af konsul Brandt* 1896, solgte nr. 12 med hus på 1898, nr. 14-16 ubebygget 1899 til sine svende N.C. Jørgensen og Hans R. Andersen* der vel var med til at bygge. Alle tre var beboet 1/2 1901.

nr. 16

Ejere og beboere

nr. 12

tidligere 12-14 er et dobbelthus. Ejere og beboere i nr. 14

Ejere der ikke selv boede her:

Lejere:

I nr. 12 var ejer og beboer 1898 - mindst 1906 farveri­arbejder Ole Pedersen med familie. Han lejede ud til 1 a 2 husstande, arbejdere og en modtager af alderdoms­understøttelse. Pedersen flyttede senest 1911 over i nr. 11, detail­handler A. Rasmussen i nr. 10 (ikke vist) overtog huset her og brugte det til udlejning. Lejerne var fortsat arbejdere.

nr. 10

var bygget 1896 af murer­mester Chr. Christensen for detailhandler Anders Rasmussen der drev forretning her - død 1929; enkefru Bolette og datteren Karen førte den videre, familien - ca. 1965. De øvrige beboere var mest faglærte arbejdere. Huset blev revet red for Lejerbos nybyggeri 1984-85.

nr. 8

Tømrersvend Johan Sørensen købte 1896 grunden af købmand Brandt og boede i huset o. 1901-16, 1901 med kone, 1906 med datter, 1911-16 med hus­bestyrer­inde. Han havde gennem­gående 2 lejere

Siden 1984/85 indgår huset som et af to bevarede i Lejerbos kompleks.

31/10 2019
26: 192dy
24: 192cy
22: 192bz
20: 192ay
18: 192aL
16: 192am
14: 192bæ
12: 192i=>ak
10: 192ai
8: 192hi,ah
6: 192v
4: 192o