Godthåbs Allé 22

bygget 1902 af tømrer­mester Lars J. Larsen, der ejede huset -1925/26 og først brugte det til udlejning:

Den førindustrielle, integrerede by ses også i huset her.

Tømrermester Larsen flyttede 1911 selv ind her fra nr. 20 og boede her til mindst 1916. 1925726 solgte han huset til bådfører Christen Hansen Hvid (eller Hviid) der boede i stueetagen med kone og 2 børn; hans ugifte datter Ingeborg Hansen Hvid boede på 1. sal med et barn, papir­arbejder Ludvig Haupt i kælderen med kone og 2 børn. Hvid boede her - død 1933/34, hans enke boede her -1945/46; hun og datteren ernærede sig ved stygning.

nr. 20

(ikke vist) blev bygget samtidig, også af tømrer­mester Lars J. Larsen der der ejede huset -1907 og boede her -1911 da han flyttede til nr. 22 (ovenfor). Forretnings­fører, senere redaktør ved Sydsjællands Social-Demokrat, senere borgmester A.M. Kristensen* købte huset 1908/09 og boede her - død 1938.

Godthåbs Allé 4

bygget 1911 for malermester Axel Houmaae* der 1903 havde købt grunden af Brdr. Johannsen og 17/12 1909 havde etableret sig som mester i Central­gården. Han ejede huset til mindst 1937 og boede selv på 1.sal. Stueetagen lejede han ud. Omkr. 1930 nøjedes han med at leje et værelse ud, fra begyndelsen af 30'erne optog familien Houmaae selv hele huset.

Axel Houmaae (f. 1883) var søn af vognmand P. Houmaae*, Brandtsgade 22. 1914 flyttede maler­værkstedet dertil. Sidst i 40'erne var Houmaae formand for Næstved Kørsels­kompagni der drev bybusserne. Han var også kendt som mange­årigt medlem af Næstveds fest­komite.

Godthåbs Allé 2

bygget 1929 ved arkitekt Urban Hansen-Reistrup* for savskærer Rolf Andersen (f.1902) der arbejdede hos sin far skråt overfor der 1904/05 havde etableret sav­skæreri uden beboelse her på matriklen. Andersen jr. boede selv på 1. sal - mindst 1960. Her boede for det meste også et par af hans med­arbejdere, dertil var her 2 lejemål:

29/10 2019
22: 192co,cq
20: 192cn,cr
4: 192ci
2: 192ei