Havnen 1A-5

Havnen 1A-5
20/9 2008 kl. 16.02 © pelo

og Brandtsgade 2-4. Af den gamle husrække, iflg. BBR fra 1900, står kun dobbelt­huset t.v. tilbage. Det blev restaureret 1998, mens resten blev nedrevet 1997 og erstattet af de nybyggede pasticher, bygget 1997-98 ved KASTOR Arkitekt og Ingeniør­firma A/S for Lejerbo - et eksempel på brøkdels­bevaring.

Havnen 1B

Havnen 1B
19/2 2003 kl. 15.21 © pelo

bygget mellem 1890 og 1900 (bbr: 1900), restaureret 1998. Brandtsgade nr. 4 skråt bagved lignede, nedrevet 1997. Bygherre var murer­mester P. Hansen, der ejede husene o. 1901-16. Han lejede dem ud til arbejder­familier, typisk 6 i hvert af de 2 dobbelthuse.

Iflg. en sen over­levering byggede P. Hansen Brandtsgade 4 af munkesten genbrugt fra latinskole­bygningen som han havde revet ned 1881 (SS-D 19/10 1931).

tidligere husrække

ccccc
Næstved Kommune ca. 1965-70, Næstved Arkiverne B5929

Dobbelthuset nr. 1A-B står stadig. Nr. 3-5 blev revet ned 1997. Nr. 3 var bygget 1901, udvidet 1915 for ejendoms­kommissionær Jens Christiansen som brugte det til udlejning, arbejder­boliger. Nr. 5 (t.h., nærmest) var

Godthaab

købstadens yderste ejendom (matr.nr. 117). Det er det bekendte etablissement Godthaab (NA 22/7 1865, også 14/6 1860). 1854 eller kort før købte spisevært Niels Jensen huset af skipper Kruse; 31/8 fik han kommunal­bestyrelsens tilladelse til at fortsætte sin Næringsvei her, men året efter afslag på at faae ombyttet sit Borgerskab som Spisevært med Borgerskab som Værtshuus­holder eller Tracteur, så den del af virksomheden tog skiftende værtshus­holdere og gæstgivere sig af. Her var udlejning af værelser, keglebane og badning i Susåen. 2/1 1878 gik huset på tvangs­auktion, men spisevært Jensen boede her stadig 1880, nu som lejer. Her blev detail­handel o. 1880-1901, o. 1880 ved Peter Olsen, o. 1901 hans enke.

Da Næstved Kommune 1892 købte damp­slæbebåden Susaa fulgte maskinist Olof Theodor Bergqvist (f. 1870) med. Han boede her som logerende 1901, efter giftermål med ejerinden som husets ejer o. 1902-48.

Stedet har sikket givet navn til Godthaabs­vej, nu Godthåbs Allé, anlagt 1900 med udmunding lidt t.h.

22/10 2019
1: 192dr mrk, Brandtsg 4: 192o
3: 192f mrk
5: 192an,b mrk, 117(m) by