Indre Vordingborgvej 32

bygget 1905-06 for jernstøber C.F.C. Paulsen* ved siden af (1 side tilbage)

Indre Vordingborgvej 28

Indre Vordingborgvej 28
15/5 2018 kl. 8.57 © pelo

hjørnet af Ågade

Jacob Thaning* oppe i nr. 22 ejede og drev Nestved Kulimport der havde oplag her. 1911 solgte han virksom­heden med huset her til købmand Carl Severinsen* der samme år (skøde 1912) solgte huset videre til den netop stiftede Vordingborg­vejens Brugs­forening. 1912 byggede den og ansatte detail­handler Albert (egntl. Hans Albrecht) Hansen (1876-1954) overfor som uddeler. Han boede her med familie og for det meste også en logerende ugift kommis. 1946 efterflugtes han af Carl Iversen.

Brugsen flyttede 1967 til Sct. Jørgens Park og afløstes samme år af af et vasketeria som døde langsomt o. 2018. Vist først i 90'erne flyttede guldsmed Kirsten Fjord hertil fra Ringstedgade 22.

25/10 2019
32: 192u
28: 192bu