Indre Vordingborgvej 36

Indre Vordingborgvej 36
29/3 2009 kl. 12.40 © pelo

hjørnet af Havnegade, Sydhave­huset, bygget 1880 for detail­handler P. Jacobsen* der satte sine initialer P.I. og byggeåret på facaden. Jacobsen fik januar 1880 af Næstved Kommune skøde på Sydhave­husets grund - huset var antagelig nu helt nedrevet - og byggede samme år nyt, ikke nødvendig­vis akkurat på det gamle hus' plads. Han flyttede herud fra Møllegade. 1885 gik gården på tvangs­auktion; Næstved Avis 7/10:

Efter Begjæring af en Pant- og Udlægshaver bliver den Detail­handler og Gjæstgiver P. Jacobsen tilhørende Eiendom, "Sydhave­huset" kaldet ... , stillet til Bortsalg ved 3 Auktioner ... I Eiendommen, hvortil hører Have med Lysthuse og Keglebane, har været drevet Handel og Beværtning. Bygninger, der ere nye, Forhuset i Villastiil ...

Her var slagteri og kreatur­handel o. 1890-1949

Her boede yderligere o. 3 husstande.

Virksomheden kunne nok give gener for naboerne, fx. Sydsjællands Social-Demokrat 31/7 1907: En uvan Ko, bestemt til at lade Livet hos Slagter Max Carstensen, lavede i Formiddags vældig Ravage i Kvarteret om Rejstrupsvej. Lugten har nok været værre før kloak og kølehus. Slagte­huset lå bagude. Det ophørte 1924 da Kvægtorvet åbnede.

28/2 2018