Dania

Dania, Dania 3-5
13/6 2004 kl. 11.05 © pelo

Dania 3-5, indtil september 1991 Ringsted­gade 1A, bygget 1957-58 ved arkitekt Urban Hansen-Reistrup med Brdr. Andersen som bygmester for hatte­handler Sven G. Hendriksen. Huset her havde i 70'erne en baldakin i samme stil som Axeltorv 1, rimeligvis også begået af Reistrup. Den forsvandt ved en istand­sættelse, vistnok ca. 2000.

Huset her, gade­gennem­bruddet til Rådmands­haven (tidligere Maglemølle­vej) og Dania 2-8, Ringstedgade 1 overfor afløste Hotel Dania. Navnet overførtes til det nye hus her, september 1991 også til gaden.

Fra det gamle Dania fortsatte bygherren Sven G. Hendriksen og fru Tove i hjørne­butikken med hatte, handsker og tørklæder -1983/84.

Nyindflyttere 1958:

Senere:

rundt hjørne
21/5 2002 kl. 11.18 © pelo
dørtrin
15/3 2002 kl. 16.09 © pelo

Tærskelstenen med husets navn i rødgods forsvandt 2013/14 til fordel for en ny gadedør. Arkitekten plejede at lade kobbersmed Rasmussen udføre den slags.

gavl
24/3 2002 kl. 17.47 © pelo
skorstenstrappe
3/6 2007 kl. 18.16 © pelo
10/6 2019