Kindhestegade 12
9/5 2003 kl. 11.55 © pelo

Kindhestegade 12

bygget 1937 ved arkitekt Jørgen Otbo* for automobil­forhandler Chr. Rahbek.

1/9 1929 havde Chr. Rahbek (1894-1974/75) overtaget General Motors-forhand­lingen i daværende Ringstedgade 11, Carlsen & Dybdahls Eftf. 1936 overtog han værksted og ejendom her og byggede nyt. Privaten var i Ringstedgade 72. I huset her boede hans værkfører. Hans virksomhed, i mange år autoriseret Opel- og GM-forhandler, voksede frem til 1965 også til nabo­ejendommene nr. 10 og 6 (1 og 2 sider frem).

Da Firma Rahbek ophørte 1980 overtog hans forhen­værende kollega Per Nielsen sammen med tømrer­mester Evald Nielsen hele komplekset nr. 6-12 og lod arkitekt Gustav Petersen udarbejde en dispositions­plan. Han ombyggede selv bagude. I forhuset åbnede primo 1982 elektronik­udlejningen D:E:R der midt i 90'erne flyttede til Axeltorv 11, og 26. marts samme år den nye herre­ekvipering Funder ved Niels Funder, der 1987 flyttede til Axeltorv 7.

Trods den helt nye funkis-stil er der kontinuitet fra

den tidligere gård

Otbo opmålte forhuset inden nedrivningen: Én høj etage og midtstillet port, i sidste version flankeret af søjler.

Ejer og beboer var fhv. brændevins­brænder, senere landmand Jacob Gørtzen* fra senest 1847, tilflyttet fra nr. 18. Ved hans død 1867 arvede hans plejesøn, lærer Schiøtt i Bidstrup, gården. Han solgte den 1871 til praktiserende læge Hans Hansen* der året efter flyttede hertil fra nr. 2, baghuset. 1890 boede han her med familie, karl og pige. Han boede her stadig 1911. 1914 solgte han gården til fabrikant A. Bech, træsko­fabrikken, der ombyggede den og boede her som pensionist 1916.

Her var biler 1919-80. Købmand, urtekræmmer og maskin­fabrikant J.Chr.M. Ditlevsen (f. 1879) købte gården 1919 og boede her med forretning her o. 1921-30 tilflyttet fra Købmagergade 11. Han handlede også med biler. Senest 1925 havde mekanikerne Petersen og Troelsen værksted her; 1926 købte de gården af Ditlevsen. Samme år fik Det Danske Petroleums Aktieselskab tilladelse til et benzinanlæg i gården, drevet af Petersen og Troelsen. 1929 solgte de virksomheden til C. Lauritsen der førte den videre under samme navn. H.F.W. Petersen startede 1930 Importøren, Hjultorv 3. 1936 solgte Lauritsen til Chr. Rahbek der også købte gården og byggede nyt.

side- og baghus

bagside
13/6 2003 kl. 19.25 © pelo

Otbos opr. sidehus blev forlænget bagud 1952 ved ved arkitekt Urban Hansen-Reistrup*, baghus (værksted) 1959-60 ved arkitekt Arne Hoff-Møller. Yderligere ombygninger 1964/65 ved rådg. ing. W. Rasmussen og 1981 ved arkitekt Gustav Petersen. Baghus ombygget 2004.

baghus
3/6 2007 kl. 18.10 © pelo

Kindhestegade 12 G

Rahbeks tidligere værksteds- og garage­bygning ombyggedes 1981 til forretnings­hus og kom til at rumme Tæppeland, tidligere Jensen Tæpper, Ringstedgade 5-7, 26/2 1982 til 1993, efterfulgt samme år af VVS Comfort. En ny ombygning 2004-05 ved Gröning Arkitekter for Nordicom, begge København, gav huset ny facade hvorefter Mister flyttede herover fra Dania 12-14, -2017 ved grund­læggeren Preben Olsen.

3/6 2019
153, gl. 120c