Kindhestegade 14
9/5 2003 kl. 11.57 © pelo

Kindhestegade 14

bygget 1875 for snedker­mester Jappe, grundmur på kampestens­fundament. Kvistene er vistnok påsat senere, to før ca. 1906.

Snedker Frederik Jappe* kom som kollegaen Ypkendanz til Næstved fra kongeriget Hannover. De giftede sig med to søstre fra egnen og nedsatte sig som mestre, Jappe juli 1861 i Ringsted­gade 8. Han boede i stueetagen, 1880 med familie, tjeneste­pige og 3 lærlinge. 1880 søgte og fik han byrådets anbefaling af sin ansøgning om dansk indfødsret.

Snedkeriet videre­førtes til mindst 1911

Omkr. 1916-33 boede kommisssionær Chr.Fr. Lundstein Ibsen i stueetagen med familie, 1916 også tjeneste­karl. R, Rasmussen videreførte forretningen på Farimagsvej 27. På den attraktive 1. sal:

1/6 2019
154,155b, gl. 120b