Kindhestegade 18-20
13/6 2004 kl. 11.09 © pelo

Kindhestegade 18-20

To ældre huse (nedenfor) blev ombygget 1962 ved arkitekt Fl. Hansen, Haslev, for VW-forhandler Per Nielsen og igen 1980 ved arkitekt Gustav Petersen for samme. Sidehus mod sydvest og baghus blev nybygget sammen med nr. 22 (1 side tilbage), sidehus mod nordøst (nedenfor) er bygget 1939 ved arkitekt Jørgen Otbo*. Et udkast til ombygning af forhus 1946 ved arkitekt Knud Andersen synes ikke realiseret.

ca. 1918
del af postkort ca. 1919, ukendt fotograf

Kindhestegade 18-20 ca. 1919

tidlige med en lange grunde bagud

tidl. nr. 20

forrest, t.v., 7 fag bindingsværk i 1 etage med skifte kviste, blev mellem 1876 og 1919 erstattet af dette grund­murede forhus. Her var ejeren og beboeren o. 1810-45 den norskfødte præsteenke Magdalene Hammer der drev skole for børn. Her var rebslageri senest 1855 - 1879

Den langstrakte grund mod Rådmands­engen og Maglemølle egnede sig til reberbane. 1867 nævnes en lukket grundmuret og teglhængt reberbane (NA 14/9).

Murermester Johan Christian Bigum ejede og boede i gården 1873 - død 1896.

Her var

Maglemølle Papir­fabrik ejede huset o. 1921-25 og brugte det til arbejder­boliger.

tidl. nr. 18

bygget før 1867, vel for farver Durck*, ombygget 1899/1900 for tømrermester Johansen, adgang gennem porten i nr. 20. Gården har lang tradition for industri:

Farver og klædefabrikør Carl R. Durck* drev farveri her fra senest 1834. 1845 havde han en farversvend, en tjeneste­karl og en tjeneste­pige i sin husstand. 1847 forpagtede han fattig­væsenets klæde­fabrik 1853 udvidede han virksom­heden her med klæde­fabrik og uld­spinderi. Han døde 1872, konkurrenten Carl D. Schnipper* skråt ovre i nr. 1 overtog virksom­heden og videre­førte den, fra senest 1877 ved sønnen Harald Scnipper*. 1889 flyttede farver Vilh. Hansen hertil fra Ringsted­gade 9. 1890 boede begge her med familie, hos Schnipper var ældste søn lærling, hos Hansen indgik en tjeneste­karl i husstanden.

Engang i 90'erne udvandrede Schnipper til Californien. 1899 solgte han gården til tømrer­mester Jørgen Johansen*, Slagelse. Efter nogle til- og ombygninger grundlagde han samme år Næstved Træsko­fabrik (nedenfor). 1901 boede han her med familien og en tømrers­vend som værkf­ører.

Direktøren boede her selv med familie og tjeneste­pige. Ligeledes andre ansatte:

Ovenpå i forhuset boede folk af det bedre borgerskab

Pr. 1/11 1938 blev ejendommen solgt til mekaniker Werner Ditlevsen, søn af automobil­forhandler Axel B. Ditlevsen (d. 1952). Far og søn etablerede bilforretning og -værksted, først med speciale i D.K.W., senere Fiat og Simca. Familiens pensionat, etableret året før i sidehuset til nabo­ejendommen (1 side frem) hvor Agnes Ditlevsen (d. 1953) også solgte parfume, blev udvidet med et nyt sidehus her. 1960 solgte Werner Ditlevsen ejendommen til VW-forhandler Per Nielsen og flyttede sin virksomhed til Farimagsvej 9. Per Nielsen etablerede også benzintank 1960. Efter hans udflytning til hjørnet af Vordingborgvej og Gavnøvej 1/10 1979 og påfølgende ombygning flyttede herre­ekviperings­kæden Regent ind i oktober 1980. Den fortsatte til midt i 90'erne.

træskofabrikken 1902

træskofabrikken 1902
NæstvedArkiverne N-B-7828, ukendt fotograf

med dampskorsten, bygget 1899/1900 for tømrer­mester Jørgen Johansen*, der hermed grundlagde han Næstved Træsko­fabrik. 1901 boede han her med familien og en tømrersvend som værkfører. 1908 blev virksom­heden overtaget af Axel Bech (d. 1955), 1915 af A/S De forenede Træsko­fabrikker der overdrog ledelsen til direktør Maegaard Olsen (1866 - 1939). Den producerede også træuld. På højden beskæftigede den omkring 50 personer, i midten af 1930'erne omkring 30. Fabrikken lukkede 1937/38.

Kindhestegade 20 og 22

trappetårn
10/6 2002 kl. 10.04 © pelo

Kindhestegade 18 B

sidehus
13/6 2003 kl. 19.29 © pelo

Bekvem spejlvending: Trods det ensartede præg er det to halvtagshuse, begge ved arkitekt Jørgen Otbo*

28/5 2019
18: 156, gl. 116,117
20: 157, gl. 118