Kindhestegade 24
26/3 2002 kl. 9.11 © pelo

Kindhestegade 24

bygget 1931 ved arkitekt L. Beldring for Lundstein efter nedrivning af en del af dennes gård (1 side tilbage).

Senest fra 1975 indgik huset i auto­forhandler (VW) Per Nielsens ejendomme sammen med nr. 18-22 (1 og 2 sider frem). 1978 blev forretnings­lokalet udvidet mod gården ved arkitekt Fl. Hansen, i beg. af 1980'erne blev facaden mod gården ændret som led i ombygning af hele husrækken nr. 18-24. Det nybarokke mansardtag har antagelig smittet af på nabohusene.

det tidligere hus

var fra 1853 eller kort før en del af Lundsteins* gård (1 side tilbage). Tømrer­mester Andreas Aaris* (d. 1895) flyttede 1887 hertil fra Kompagni­stræde 4. Sønnerne H. Chr. (1856 - 1934) og Theodor A. Aaris (1858 - 1924) førte forret­ningen videre. 1912 flyttede de til Farimagsvej 7.

Her var gæstgiveriet Buenos Ayres o. 1901-06

bagside
24/3 2002 kl. 17.42 © pelo

17/5 2019
159, gl. 120a