Kindhestegade 4
13/6 2004 kl. 11.07 © pelo

Kindhestegade 4

bygget 1986-87 ved arkitekt Knud Toftvad for Maycon Entreprise som tilbygning til nr. 2 (1 side frem) der samtidig ombyggedes. Han løste dermed den bundne opgave at gøre de to ejendomme til en. 1987 åbnede Jørn Andersson Café Gadespejlet her. Den var her med skiftende ejere - 1914, afløst af en anden café.

det tidligere hus

stod fra 1888 i 2½ etagers grundmur. Her var feld­berederi o. 1761 - 1817, o. 1761-81 ved Niels Hansen, o. 1791 - 1801 Fr. Nielsen, derefter hans enke.

Det var Ljungbergs gård senest 1847 - 1901. Gartner Peter Ljungberg ejede gården senest 1847 og flyttede før 1850 hertil fra Lundsteins gård. Han var her stadig 1883.

Sønnen Emil Ljungberg* etablerede sig 1858 som skomager­mester. 1888 ny- eller ombyggede han huset til 2½ etager. Han sad i byrådet i 1880'erne, var bank­direktør (: -bestyrelses­medlem) o. 1901-06. 1901 solgte han huset, men han boede her til sin død.

1883 købte han et garveri i Ringsted­gades For­længelse af H.T. Schmidts konkursbo. Det overdrog han til sønnen Chr.A. Ljungberg der siden gik konkurs. Far Emil havde kautioneret og blev derfor 1910 ramt af personlig konkurs; det samme gjaldt sviger­faderen, murermester P. Hansen*, også medlem af Næstveds håndværker­aristokrati, men Emil Ljungberg overlevede det ikke.

P. Ljungberg videreførte skomageriet senest 1891 til konkurs 1898, 1898 - 1913 fulgt af A.Th. Hansen, tilflyttet fra Ny Østergade (nu Kattebjerg).

Hattemager H. Rason* begyndte her 1850; 1856 flyttede han til daværende Ringsted­gade 10.

Senere:

Huset blev revet ned 1972 for Irma (3 sider frem) der brugte tomten til indkørsel og parkering indtil nybyggeriet.

bagside
24/3 2002 kl. 17.47 © pelo

gård

8/6 2019
149, gl. 112