Møllegade 12

Møllegade 12
11/9 2006 kl. 12.14 © pelo

hjørnet af Rådmands­haven (t.v.), bygget 1906 for detail­handler P.Th. Lorentzen* der samme år havde købt det tidligere hus i 1 etage af brdr. Lundstein. Kviste 1912 for Lorentzen og 1916 for P. Larsen. Den frie gavl t.v. markerer, hvor Møllegade og husrækken blev skåret over i begyndelsen af 50'erne. Engang mellem 2001 og 2006 fik huset nye kviste; samtidig forsvandt en skorstens­pibe.

I stuen t.v. var der købmands­butik - mindst 1949

Forretningen drev også marketenderi på papir­fabrikken for enden af gaden.

Her boede 3 andre familier, arbejdere, mest på papir­fabrikken.

Slagtermester Nicolai Carstensen Egeberg henne i matr. 169 købte det tidligere hus 1833 eller kort før. Hans enke Maren Niels­datter ejede det senest 1837 og boede i det senest 1834 - 1858. Hun videre­førte slagteriet med sønnerne Andreas og Carl som svende. Hun døde 1864 på Ostenfeldts Stiftelse. Sønnen Carl Carstensen Egeberg boede her stadig 1855, men solgte kort efter huset til post­holder Lundstein. Slagter­familien Carstensen Egeberg kan følges frem til 1960.

10/5 2019
165, gl. 172