Sct. Mortens Kirke

detaljer

© Peter Loumann. Kontakt mig hvis du vil bruge et eller flere af mine fotos.

Kirken læner sig op ad Sandbjerget, således at terrænet falder mod sydvest. Vel af den grund er den endnu skævere orienteret end Sct. Peder, næsten rent sydøst-nordvest. En kvaderstens­kirke fra 1100-tallet, rimeligst før 1160'erne da tegl slog igennem, afløstes i slutningen at 1200-tallet af en romansk kirke i teglsten med gen­anvendelse af kvadrene i de nederste skifter. I 1300-tallet blev den ombygget gotisk og forhøjet. Det sengotiske tårn er fra 1400-tallet.

1857-59 blev kirken, der da var truet af sammen­styrtning, restaureret ved arkitekt V.T. Walther (1819-92, Kbh.) der også tegnede de to våbenhuse. Kirken blev sat i stand 1913-14 under ledelse af arkitekt Johs. Tidemand-Dal.

Kirken er kendt for sit rige inventar, især træskærer­arbejder fra Næstved­dynastiet Schrøders værksted: Abel Schrøder den Ældres renæssance­prædikestol (1602) og Abel Schrøder den Yngres barok­altertavle (1667).

Kirken var tidligere omgivet af en kirkegård med mur omkring. Sidste begravelse her var 26/4 1827 i købmand Flindts* familie­gravsted. Muren blev revet ned 1847. 1870 blev et område mod den nye Jernbane­vej og Kattebjerg inddraget til gade. Ca. 1873 etableredes et smedejerns­gitter omkring kirken. Ud for tårnet blev det 1889 trukket tilbage til fordel for gadeforløbet Riddergade - Jernbane­vejen. Gitteret blev fjernet 1968.

Sct. Morten var nedlagt som selv­stændigt sogn 1844-1924.

Navnet Sct. Mortens Kirkeplads har lang hævd, men som officielle adresser gælder kun de afgrænsende gader: Kattebjerg, Krumport, Østergade, Riddergade og Sct. Mortensgade. 2003 kom den vestlige ende til at leve op til navnet ved en omlægning: Belægning med importeret granit (hvorfor genbrugte man ikke de gamle brosten?) og sivegade. Et par caféer med udendørs servering fuldender hyggen. Pladsen er blevet et yndet opholds- og gå-ud-sted.

Pladsens østlige ende ud for kirkens kor er nu parkering mod Kattebjerg og lidt grønt mod Østergade. Men indtil den blev ryddet fra foråret 1954 lå her 2-3 ejendomme: Østergade 1-5, opr. i bindings­værk, o. 1900 erstattet af nye grundmurede huse, baghuse mod Kattebjerg. Nr. 3-5 var den maleriske Glarmester­gården med fronti­spice mod gaden, et yndet motiv for malere og fotografer, genopført som kulisse på Dansk Arbejdes udstilling Den gamle By 1926 i grusgraven ved Teatergade. På hjørnet af Krumport stod en af Næstveds offentlige brønde med pumpe. De forsvandt efter at vandværket var færdigt 1888.

Links:
Næstved Museums­forenings foto­registrant.
Danmarks Kirker, udg. af Nationalmuseet

25/08 2019