Sct. Peders Kirke

Sct. Peders Kirke
11/9 2006 kl. 11.59 © pelo

Tårnet er forskudt mod nord, som det fremgår af en sammenligning med nordfacaden. Det skyldes, at tårnet er anlagt inden skibet blev bygget, dets bredde og placering svarer til hovedskibet i den tidligere romanske korskirke.

Den sydige tilbygning har siden den nævnes første gang 1431 givet problemer, teknisk og æstetisk. Den er ombygget flere gange. Ved en ombygning 1872 blev den lighus. 1884 ønskede arkitekt Herholdt den helt fjernet, men byrådet sagde nej; byen kunne ikke undvære et ligkapel. Byrådets hævn over etatsråden?

ccccc
8/3 2004 kl. 13.- © pelo

Næstveds vartegn

Tårnets østgavl. I den centrale blænding anes et kors med en lodret ribbe på hver korsarm. Det er Næstveds vartegn. Tårnet er ikke kun anlagt til et smallere, men også til et lavere kirkeskib, som en lidt akavet anbragt spidsbue­blænding lader ane.

7/6 2012