seværdige huse i Næstved

Boderne Boderne er en middelalderarkitektlig husrække, bygget i munkesten med en etage mod Sct. Peders Kirkeplads og to etager mod Suså. De er smukt restaureret. Verdslige bygninger og især civile boliger fra middel­alderen er ellers sjældent bevaret til vor tid.
Sct. Peders Kirke Sct. Peders Kirke Næstveds hovedkirke med berømt højgotisk kor.
Middelalderrådhus
Senmiddelalderligt rådhus landets eneste bevarede.
Riddergade
Riddergade velbevaret husrække ca. 1520-1845, især de tre flg.:
Apostelhuset
Apostelhuset senmiddelalder­ligt bindings­værk med unikke træ­figurer af bl.a. Jesus og de 12 apostle.
Ridderhuset
Ridderhuset velbevaret bindingsværks­hus fra o. 1600.
Det Røde Pakhus
Det Røde Pakhus kornmagasin fra 1845.
Helligåndshuset
Helligåndshuset senmiddelalder­ligt sygehus, munkesten med kamtak­gavle, nu Næstved Museum.
Kompagnihuset
Kompagnihuset eller Peblinge­gildets Hus: senmiddelalder­ligt gildeshus og handels­magasin ned til Suså.
Sct. Mortens Kirke
Sct. Mortens Kirke middelalderkirke.
Oberst Schwanes gård
Oberst Schwanes gård bygget ca. 1600, velbevaret og rigt på detaljer.
Apotekergården
Apotekergården smukt restaureret gård i 3 længer, heraf 2 i markant bindings­værk.
Herman A. Kähler
Herman A. Kähler det berømte keramiske værksted har spændende facade­keramik.
Bryggergården
Bryggergården fra ca. 1790, restaureret omkr. 1990.
Råd-, Ting- og Arresthus
Råd-, Ting- og Arresthus opført 1855-56 v. arkitekt M.G. Bindesbøll.
Wittusens købmandsgård
Wittusens købmandsgård fra 1840'erne med store pakhuse og bevaret korn­tørreri.
Grønnegades Kaserne
Grønnegades Kaserne nedlagt stats­kaserne, nu kulturhuse, især det særprægede Gl. Ridehus fra 1799.
Riddergade 6
Riddergade 6 portbjælke 1589.
Rådhus
Rådhus opført 1938-40, godt eksempel på tidens funktionalisme.
21/11 2007