Næstved Sygehus, Afd. 16B

Centralsygehuset i Næstved, Afd. 16B
11/9 2006 kl. 12.36 © pelo

tidl. Afdeling A, Ringsted­gade 61, hjørnet af Rådmands­haven (t.v.)

oprindelige Afd. A
1894-11, udsnit af postkort, ukendt fotograf, original i NæstvedArkiverne, B10.303.02

oprindelige Afd. A

i midten, bag Afd. C (2 sider frem).

1880 blev problemet med sygehus­infektioner, især for kirurgiske patienter,så stort eller så erkendt, at amtet lejede et lokale ved apoteket til interim­istisk chirurgisk Klinik (NA 27/4, 29/6 1881). 19/3 1881 udskrev amtet en anonymiseret arkitekt­konkurrence til et sygehus med 20 senge. Betingelserne var de særlige at vinderen blev honoreret med 500 kr., men gav afkald på alle rettigheder til sit projekt. Philip Smidths projekt blev valgt 31/5 blandt 11 indkomne. Murer­mester P. Hansen* vandt hoved­entreprisen. 26/11 holdtes rejsegilde, 22-23/9 1882 forevisning for offent­ligheden.

Huset indeholdt også bade­værelser med offentlig adgang. Ved åbningen kostede et koldt bad 40 øre, et varmt 80.

Indkørslen er mellem denne og Afd. C t.h. fra 1894 (2 sider frem). Den er endnu ikke overbygget med Maagebroen (1 side frem), det skete 1911.

I baggrunden gavlen af Ringsted­gades For­længelse 3 (nedenfor)

Knudsens villa

Bag det igen, og bag Afd. A, skimtes gavlen af Ringsted­gades For­længelse 1, fra 1938 Ringsted­gade 29 (matr.nr. 53), den villa fysikus P. Knudsen* 1875/76 lod bygge til sig selv. Han fik byrådet som han selv var medlem af 1853-97, til at lægge gas ind og brolægge fortovet. Han flyttede hertil fra Ringsted­gade 22 og boede her med familie og tjeneste­pige indtil han juleaften 1903 mistede livet i jernbane­overskæringen tæt ved. 1906 boede hans enke her, o. 1911-16 hans to ugifte døtre der var lærerinder.

Hen ved 1920 købte Maglemølle Papir­fabrik huset. Ca. 1926 købte Præstø Amt det til dobbelt brug:

Villaen forsvandt 1964, kort efter Wilh. Smiths* overfor, i forbindelse med udvidelse af krydset Ringstedgade - Rådmandshaven. Den er kendt fra Karl Gjellerups G-Dur. En Kammer-Novelle (1883). Kapellet m.m. blev revet ned 1969.

Ringstedgades Forlængelse 3, 1880'erne

ccccc
ca. 1890, foto: Charles Løvstrøm*, original i Næstved Museum

Busch* flyttede straks 1868 sit atelier, senest 1870 også privaten fra Ringsted­gade 9 herud. Han måtte 1872 lade huset gå på tvangs­auktion. Køber var fhv. premier­løjtnant, skomager­mester Ferdinand Fischer*. Han ejede og boede stadig i huset 1882, vel til sin død 1888.

Så overtog hans svigersøn, kunstdrejer Carl H. Løvstrøm* huset og flyttede ind på 1. sal, også han fra Vinhusgade 3 og som pensionist. Sønnen, fotograf Charles Løvstrøm* der også var ivrig motions­cyklist, kom på visit med kone og børn og tog dette foto med forældrene i vinduerne ovenpå. Løvstrøm senior boede her til sin død 1898, enkefru Løvstrøm boede her stadig 1901 og ejede stadig huset 1911.

Her var detail­handel senest 1879 - 1922/23

På grunden fulgte udvidelse af Sygehus A 1924-25.

det tidligere hus

7 fag bindingsværk med murede tavl og stråtag var o. 1761-91 ejet af feldbereder Hans Hansen, o. 1801-10 af hans enke. Købmand Carl Peter Soldath* ejede huset senest 1817 - død 1854, enkemadam Lise Soldath* 1854-68. De tilføjede o. 1840 et etfags halvtagshus til lokum og brugte ejendommen til udlejning. Skomager Ditløv Sindahl (d. 1877) boede her senest 1834 - 1860, fraflyttet til Den Røde Stiftelse. 1868 solgte fru Soldath huset til Busch der straks udbød det til nedrivning.

facader mod Rådmandshaven

facader mod Rådmandshaven
20/11 2001 kl. 13.55 © pelo

Sidefløjen og dennes tværfløj er bygget som operationsstue i flere omgange 1893-1929

indgang
17/8 2002 kl. 17.02 © pelo

facade mod gård

I den oprindelige Afdeling A fra 1882-82 lå hoved­indgangen midt i facaden og operations­stuen i stueetagen lige bag den. I begyndelsen af 1890'erne flyttedes operations­stuen til den nye tilbygning. Ved forlængelsen af huset gik gård­facadens symmetri omkring indgangen tabt.

17/11 2019
nr. 29: 53b
Ringstedg.s Forl. 3: del af 82 => 54