Børne og ungdomspsyk. afd.

Børne og ungdomspsyk. afd.
29/1 2007 kl. 13.39 © pelo

Centralsygehuset i Næstved, facade mod Rådmands­haven, bygget 1999-2000 ved sammen­bygning af to tidligere overlæge­boliger, udvidet 2002-03 ved ind­dragelse af en tredje, begge etaper ved Mangor & Nagel Arkitekt­firma A/S. De 3 læge­boliger var bygget efter beslutning 1959.

stråleterapi

stråleterapi
30/3 2014 kl. 11.58 © pelo

Næstved Sygehus, bygget 2006-07 ved KHR Arkitekter. Udvidelse 2013-14 ved Arkitema er i gang.

22/9 2014