Næstved Sygehus Afd. 19

 Afd. 19
29/8 2004 kl. 18.04 © pelo

m.m., bygget 1913-14 ved arkitekt F.C.C. Hansen som epidemi­afdeling med 24 senge. Murer­entreprisen gik til Jens Christensen*. Sygehusets første afdeling med wc, alle sygestuer med store sydvendte vinduer, gangareal mod nord, pige­værelser på kvisten.

Sydsjællands Social-Demokrat 2/3 1914: Den nederste Afdeling vil blive forbeholdt Difteritis­patienter og den øverste Skarlagens­patienter, altså 12 til hver Afdeling. Alle Stuerne er lyse, hyggelige .. Naturligvis har de 2 Afdelinger baade hver sin Indgang og hver sin Have, saaledes at Smittefaren fra den ene Afdeling til den Anden er indskrænket.

Psykiatrisk Center

Psykiatrisk Center
29/8 2004 kl. 18.05 © pelo

m.m. Tidligere vaskeri og bagved køkken. En økonomi­bygning fra 18893 var utilstrækkelig; mad og vask fik sygehuset fra Tvangs­arbejds­anstalten. 1907 opførtes vaskeri­bygningen i 1½ etage ved arkitekt F.C.C. Hansen der samtidig ombyggede økonomi­bygningen til køkken.

1938 blev begge huse ombygget ved arkitekt N.P. Pedersen Gundstrup: Vaskeri­bygningens tag blev hævet, således at den blev forhøjet med to etager, nu som før med sygeplejerske­værelser i tagetagen. Over køkkenet blev der bestyrelses­værelse.

7/8 2015