Hotel Dania ca. 1900

Hotel Dania ca. 1900
ca. 1900, postkort

T.v. hjørnet Hjultorv 9, Kindhestegade 1-3 der blev fornyet 1909.

T.h. Ringstedgade 1. Dobbelt­gården (gl. matr. 110 og 109) dækkede nuværende

Knækket i facaden viser grænsen mellem de 2 tidligere gårde; der var yderligere 2 vinduesfag t.h. for porten.

Forhuset var - ca. 1815 2 bindingsværks­længer i 1 etage, den t.h. (nærmest) med port

Der var en skiftende masse af side- og baghuse. 1896-97 lod prokurator Thomsen* arkitekt Fr. Wilsbech* det gamle baghus erstatte med et nyt i 2 etager med værelser, spisesal og mødesal.

Købmand Martin Henrich Stenecke* ejede gården o. 1781-1811 og boede her også, i det mindste o. 1787-1801. Han byggede 1797 et pakhus i Kompagni­stræde og ved samme tid Brygger­gården.

Købmand Jacob Bagger* overfor ejede gården senest 1827. Han brugte den til udlejning. 1837 var han også Klubvært, antagelig her. 1840 var han flyttet herover, nu som restauratør. Senest 1845 har hans enke Juliane Bagger* overtaget virksom­heden. 1851 fik hun tilladelse til at drive gæstgiveri med staldrum og vognremise. Ombygningen (ovenfor) var vel et resultat, Ny Gjæstgiver­gaard nævnes senest 1858. Fra samme år forsøgte enkemadam Bagger at sælge eller udleje gården og virksom­heden. 1861 bort­forpagtede hun gæst­giveriet til sin svigersøn Georg Diad* der flyttede herover fra Helliggejst. 1873 afhændede fru Bagger gården til en anden svigersøn, prokurator Thomsen* overfor. Diad flyttede Kirke­pladsen 12 hvor han åbnede restauration og frokoststue.

Fru Bagger og Diad havde bort­forpagtet kælderstuen

Thomsen moderniserede lokalerne til et Provinds-Hotel af første Rang og genåbnede 8/9 1874 under navnet Hotel Dania. Driften bortf­orpagtede han samlet eller deelt

1908 købte nævnte Hans Nielsen gården og hotellet som han drev - 1919. Han boede her med familie og ansatte. I de sidste år var her måske kun restaurationen tilbage. Hotellet med bygninger gik på tvangs­auktion 25/2 1925.

Her havde været diverse erhverv i mange år:

Ved tvangsauktionen 1925 blev bygningerne overtaget af et konsortium, der i hvert fald senere, midt i 1930'erne, bestod af købmændene Johs. Clausen* og Otto Nøglebæk. Det ombyggede straks forhuset til et forretnings­hus, Etablisse­mentet Dania. Her kom nye butikker:

Butikkerne smadrede den klassicistiske facade. 1953 købet et nyt konsortium af 3 lejere, slagtermester Christensen, modehandler Hendriksen og vaskeriejer Løwe, huset. Da var Parallelvejen, nu Rådmandshaven, planlagt. Den blev taget i brug 1955, da også en P-plads bag Dania blev planlagt. 1957 blev huset revet ned og erstattet af det gade­gennembrud der fra september 1991 hedder Dania, og af de to huse der flankerer det, nuværende Dania 3-5 og Dania 2-8.

28/8 2019
147, gl. 110 (t.v.), 109 (t.h.)